Liturgia Słowa
na każdy dzień


ADRES: ul. Niepodległości 1; 44-190 Knurów; tel. 32-235-11-26; konto 20 1240 4302 1111 0000 5271 7019