Niedziela – 15.09.

XXIV Niedziela Zwykła

  700

/Szpital/ W int. Liliany z okazji urodz. i Przemysława o błogosław. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha św.

  700

Do Mił. Bożego za ++ siostrę Teresę Nowak, ojca Jana i brata Jana Wólkiewiczów, Dominika Spiechę.

  830

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Janiny i Czesława Malec z ok. 40 rocz. śl. i rodziny. /TD/

2

Do Opatrz. Bożej w int. małż. Katarzyny i Piotra Siedlaczek z ok. 20 rocz. ślubu jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosław. Boże dla nich i rodziny.

 1000

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. MB Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie          i błogosław. Boże dla Izabeli i Korneliusza z ok. kolejnej rocz. śl. i potrzebne łaski dla syna Andrzeja i córki Natalii z Piotrem.

 1130

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego i MB Bolesnej w int. p. Barbary Skapczyk z okazji     88 rocz. urodz. jako podziękowanie za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o zdrowie, błogosław. Boże dla niej i całej rodziny.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o opiekę Matki Najśw. zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Marii i Alojzego Oleś         z okazji 50 rocz. ślubu i dla córki. /TD/

1630

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. małż. Justyny i Dawida z ok. 1 rocz. ślubu          o wiarę, nadzieję i miłość, opiekę Matki Najśw. i dary Ducha św. .

1930

Do Bożej Opatrz. przez wstaw.  śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i Boże błogosław. dla małż. Mirosławy i Tadeusza       z okazji 30 r. ślubu i potrzebne łaski, dary Ducha św. dla synów. /TD/

Poniedziałek –16.09.

Wspomnienie św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

 700

/Klasztor/ Do Mił. Bożego za ++ rodziców Krystynę i Ludwika Lebek, brata Alojzego, siostrę Elżbietę, pokr.

 700

Do Mił. Bożego za + żonę Zofię Frukacz na pamiątkę urodzin.

 800

1

Do Mił. Bożego za + męża i ojca Kazimierza Matczaka w 12 rocz. śm., jego rodziców i teściów, dusze w cz.

2

O opiekę Matki Najśw. i Aniołów Stróżów, zdrowie i potrzebne łaski dla Amelki Prusik z okazji 1 rocz. urodzin prosi mama chrzestna.

1800

1

Przez wstaw. MB Bolesnej w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Jana Smętek w kolejne rocz. śmierci oraz ++ krewnych z rodzin: Smętek, Wnęk, Frydel i Miczka.

Wtorek – 17.09.

Dzień powszedni

  700

Do Mił. Bożego za ++ mamę Gabrielę Bismor w 3 rocz. śmierci, tatę Alojzego, brata Floriana, dziadków, teścia i ++ krewnych.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ mamę Reginę Gąsior w 28 rocz. śm., jej rodziców Martę i Gerarda Kaizerek, teściów Gąsior.

2

Do Mił. Bożego za + Paulinę Materny w kolejną rocz. śmierci ze wspomnieniem + jej męża Wilhelma.

3

Do Mił. Bożego za ++ dziadków Zofię i Franciszka Nosiadek, Elżbietę i Tomasza Kaszek, ciocię Albinę Bismor

 1800

1

Do Mił. Bożego za + Zygfryda Skutelę w 1 rocz. śmierci, jego żonę Teresę, ++ z pokrew. i dusze w cz. cierp.

2

Do Mił. Bożego za + Patryka Drzyzgę od Grona Pedagogicznego MSP-2.

Środa –  18.09.

Święto św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski i młodzieży

  700

1

Do Mił. Bożego za + ojca Józefa Marek w 19 rocz. śmierci i + jego żonę Janinę na pam. urodz., ++ ich rodziców i teściów.

2

Do Mił. Bożego za + Alojzego Szymkowiaka w 30 dzień po śmierci.

  800

1

Do Mił. Bożego za + mamę Wandę Nocoń w 3 rocz. śmierci ze wspomn. ++ jej dwóch mężów i krewnych           z rodzin: Grychtoł i Nocoń.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Franciszkę i Stanisława Ptak, ++ 3-siostry, 2-braci oraz teściów Rother.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ mamę Łucję Skowrońską w 9 rocz. śmierci, jej synową Ewę, wnuka Gabriela Skowrońskiego, teściów Zwierzyńskich, dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Mił. Bożego za + Mariana Lewandowskiego w 10 rocz. śm, ++ z pokrew. Sobstyl, Techmański i Tompalski.

Czwartek – 19.09.

Dzień powszedni

  700

Do Bożego Mił. za + męża, ojca i dziadka Adolfa Seligę w kolejną rocz. śmierci.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ Helenę Damboń w kolejną rocz. śmierci, jej męża Józefa, zięcia Teodora, pokrew.

2

Za + Zbigniewa Pakurę w 30 dz. po śm.

3

Do Mił. Bożego za ++ Bronisławę Karplak w 13 rocz. śmierci, jej rodziców Edwarda i Teresę Kowol, teścia Mikołaja Karplaka oraz wszystkich ++ krewnych z obu stron.

  1800

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą               o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla Krystyny Szołtysek z ok. 70 rocz. urodz. i potrzebne łaski dla męża oraz córki i syna z rodzinami. /TD/

 

2

Do Mił. Bożego za ++ męża Ryszarda Król w 10 rocz. śmierci, siostrę Urszulę na pam. 80 rocz. urodzin, rodziców oraz ++ krewnych z rodziny Skupień i Król.

Piątek – 20.09.

Wspomnienie śś. męcz. Andrzeja Kim Taegona, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarz.

  700

Do Mił. Bożego za ++ Leokadię Żurańską, teściów Albinę i Bronisława Leonik, syna Adolfa i synową Janinę.

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ mamę Gertrudę Tomecką, brata Jana, tatę Rajmunda, Otylię i Walentego Kasza oraz ++ z rodziny Kokoszka i Zawiszowski.

 

2

Do Mił. Bożego za + ojca Alojzego Kisiel na pamiątkę urodzin ze wspomn. + jego żony Marii.

 1200

W intencji nowożeńców: Wojciech Kabut – Edyta Bujok

  1630

Do Mił. Bożego za + Andrzeja Kozieł w 1 rocznicę śmierci.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + ojca Konrada Mozgalika w kolejną rocz. śm. ze wspomnieniem + jego żony Marii.

2

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + mamy Anieli Erfurt w 4 rocznicę śmierci.

Sobota –21.09.

Święto św. Mateusza , apostoła i ewangelisty

   700

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. ks. Łukasza Płaszewskiego z okazji urodzin o potrzebne łaski i dary Ducha św.

2

Do Opatrz. Bożej w int. p. Franciszka o zdrowie, błogosław. Boże i opiekę Matki Najśw.

3.

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Bronisławy i Czesława z ok. 40 rocz. ślubu i dla dzieci          z rodzinami.  /TD/

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Franciszka Kubiczek na pam. urodzin, męża Eugeniusza, bratową Jolantę oraz ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Mił. Bożego za ++ Magdalenę i Gerarda Piecha, ich rodziców, dziadków i rodzeństwo, zięcia Piotra i jego rodziców.

3

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże dla Anny i Katarzyny z okazji 40 rocz. urodzin oraz o potrzebne łaski dla ich rodzin i dary Ducha św. dla Maksymiliana z ok. 16 rocz. urodzin.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + mamę Natalię Masarczyk oraz babcię Władysławę Badura o radość życia wiecznego.

2

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla ++ Adama Szczypki i Henryka Kopańskiego w 30 dzień po śmierci.

Niedziela –22.09.

 XXV Niedziela Zwykła

 700

/Szpital/ W int. Barbary Koziołek o Boże błogosław., potrzebne łaski i zdrowie.

 700

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Różę i Ewalda Fogel, teściów Danutę i Marcelego Czubak, pokrew. z obu str

  830

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski i przeżyte lata z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla Franciszki Parchatko z ok. 98 rocz. urodzin.

 1000

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. NMP w int. Jana Pałasza z ok. 84 rocz. urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie oraz o potrzebne łaski dla rodziny.

 

2

Do Bożej Opatrz. w int. Marka Mosza z ok. 12 rocz. urodzin o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże i dary Ducha św. dla niego, rodziców i siostry.

 1130

1

Podziękowanie Opatrz. Bożej za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosław. i dary Ducha św. dla Tomasza Michalskiego, jego żony i dzieci oraz wszystkich pracowników Firmy „KOMSTAL” i ich rodzin z okazji 20-lecia istnienia firmy.

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za opiekę i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Gabrieli i Piotra Konopka z ok. 40 rocz. śl. i dla córki. /TD/

1630

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Mieczysława Kamyk, jego rodziców Juliana i Bolesławę Kamyk, teściów Jana     i Władysławę Bociąga, ++ z pokrew. obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

2

W pewnej intencji.

1930

Do Opatrz. Bożej w int. wnuków: Franciszka, Hanny i Heleny o opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów, potrzebne łaski i dary Ducha św.