Niedziela – 10.11.

XXXII Niedziela Zwykła

  700

/Szpital/

  700

Podziękowanie Bożej Opatrz. i MB NP. za opiekę, otrzymane łaski z prośbą o błogosłw. Boże dla Joanny.

  830

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP jako podziękowanie za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o zdr, i Boże błog. dla małż. Krystyny i Oskara Nogły z ok. 65 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla rodziny.  /TD/

 1000

1

Do Mił. Bożego za ++ Danutę Dubielską, jej rodziców, siostrę Marię, brata Henryka, jego wnuka Mateusza.

2

Do Mił. Bożego za + siostrę Bożenę Skwarę w 3 rocz. śmierci oraz ++ rodziców Martę i Jana Sudoł, ojca Stanisława Grzesika i ++ z pokrew.

 1130

1

Do Bożej Opatrz. przez wstaw.  śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i Boże błogosław. dla małż. Teresy i Jana z ok. 50 rocz ślubu i potrzebne łaski dla całej rodziny. /TD/

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP w int. Lidii z ok. 60 rocz. urodz. jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla niej, męża, syna i córki z rodziną. /TD/

1630

1

Do Opatrz. Bożej w int. Pelagii z ok. 70 rocz. urodz. jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla niej i rodziny. /TD/

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla małż. Mirosławy i Piotra Steimanów z ok. 40 rocz. ślubu i rodziny. /TD/

1930

Do Mił. Bożego za + mamę Franciszkę Smalcuga w 2 rocz. śmierci, jej męża Pawła, rodziców Józefa i Józefę Niedźwieckich, Antoniego i Marię Smalcuga, pokrewieństwo.

Poniedziałek –11.11.

Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

 700

Do Mił. Bożego za + syna Dawida Kopiec na pamiątkę urodzin o radość życia wiecznego.

 800

1

Do Mił. Bożego za ++ mamę Ernę Jaśniok w kolejną rocz. śm., ojca Karola, dziadków z obu stron i pokrew.

2

Do Mił. Bożego za + Dawida Adamczyka w 30 dzień po śmierci.

1100

1

Do Opatrzności Bożej w intencji Ojczyzny.

2

Do Mił. Bożego za + ks. prob. Alojzego Koziełka w 70 rocznicę śmierci.

3

Przez wstaw. św. Jana Pawła II w int. Mikołaja z okazji 15 rocz. urodzin o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. i dary Ducha św.

1800

1

Do Mił. Bożego za + Karola Hajduka na pamiątkę 111 rocz. urodz., ++ jego rodziców i rodzeństwo.

2

Do Mił. Bożego za + + mamę Dorotę Kasperek w 15 rocz. śmierci, ojca Stefana, dziadków z obu stron, ++ z pokrew. Kasperek, Plaszczyk, Kordalski, Hagowski i Baron.

Wtorek – 12.11.

Wspomnienie św. Jozafata, bpa i męcz.

  700

Do Mił. Bożego o radość życia wiecznego dla + wnuczki Marii w kolejną rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierp.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Huberta Rużeński w kolejne rocz. śm., brata Piotra, ++ z rodziny Rużeński, Lończyk, Hein i dusze w czyśćcu cierpiące.

2

Do Mił. Bożego za ++ Aleksandra Kołodzieja, jego żonę Irenę i syna Zbigniewa.

3

Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Ewalda Janeckiego w 3 rocznicę śmierci.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + syna Mariana Paluszewskiego, rodziców Gertrudę i Leopolda Szmelich, Stanisławę, Emilię, Henryka Antoniego Paluszewskich, dziadków Orszulik, Szmelich i dusze w czyśćcu cierpiące.

2

Do Mił. Bożego za ++ Sylwię Mastalską, Emilię, Stanisława, Jana Kocur, Helenę, Pawła, Edwarda Borek, Adelę, Emila Knapik i dziadków z obu stron.

3

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Alicji Pakuła z okazji urodzin o Boże błogosław., opiekę Matki Najśw. i dary Ducha św.

Środa –  13.11.

Wspomn. śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierw. męcz.

  700

1

Do Mił. Bożego za ++ córkę Ewę Fedec w 1 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

2

Do Mił. Bożego za + Helenę Hesok w 30 dzień po śmierci.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Maksymiliana Zipzer, rodziców, teściów, brata Henryka, szwagra Franciszka, siostrę Małgorzatę i pokrewieństwo.

2

Do Mił. Bożego za + syna Dariusza Krukowskiego w 1 rocznicę śmierci.

3

Do Mił. Bożego za + ciocię Otylię Krok w 16 rocz. śmierci, jej ++ rodziców, brata Józefa i szwagierkę Stefanię.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + ojca Alojzego Skorupa w 11 rocz. śm., mamy: Krystynę Skorupa i Bronisławę Bojko        w 23 rocz. śmierci

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla Małgorzaty Matuszek z ok. 70 rocz. urodz. i potrzebne łaski dla męża i synów z rodzinami. /TD/

Czwartek – 14.11.

Dzień powszedni

  700

Do Opatrz. Bożej w int. małż. Barbary i Daniela z ok. kolejnej rocz. śl. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB NP, zdrowie i bł. Boże dla nich, syna i córki prosząc o błog. na nowej drodze życia.

  800

1

Do Mił. Bożego za + męża Ryszarda Kaleta w 8 rocz. śmierci i + syna Grzegorza Kaleta.

2

Do Mił. Bożego za ++ mamę Łucję Magnor na pam. urodz., jej męża Antoniego, braci, siostry i pokrew.

3

Do Bożej Opatrz. w int. Grażyny Kobiałko i Elżbiety Dynek z okazji urodzin o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla ich rodzin.

  1800

1

Do Mił. Bożego za ++ brata Huberta Sontag w 40 rocz. śmierci, jego żonę Edeltraudę, rodziców i męża Franciszka Szombierskiego.

 

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Hildegardę i Alfreda Fiołka, dziadków i krewnych z rodziny Fiołka i Godula.

 

3

Do Mił. Bożego za + Zofię Jachymską w 30 dzień po śmierci.

Piątek – 15.11.

Dzień powszedni

  700

Przez wstaw. Matki Najśw., św. o. Pio i św. Jana Pawła II w int. ks. Dariusza Borowca z prośbą o błogosław. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha św.

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Alojzego Hankus, rodziców Franciszkę i Jana, teściów Franciszka i Annę, pokrew. Hankus, Jośko i Ratajczak.

 

2

Do Opatrz. Bożej w int. męża Jarosława o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. i dary Ducha św.

 1630

1

Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Edwarda Dyrbuś w 6 rocz. śmierci, jego rodziców Jadwigę               i Bernarda, dziadków i dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Mił. Bożego za ++ Tomasza Cziurę w 9 rocz. śmierci, jego ojca Waltera i wszystkich ++ z rodzin: Cziura i Charuk, Zenona Łaszcz i Waleriana Markiewicza.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ Albinę Kubicką, jej dwóch mężów, córkę Joannę Lenża, rodziców i teściów, pokrew.

2

Do Mił. Bożego za + męża Maksymiliana Kania w 11 rocz. śmierci, rodziców, dziadków i ++ z pokrew.

3

Do Mił. Bożego za + Maksymiliana Piontek w 30 dzień po śmierci.

Sobota –16.11.

Dzień powszedni

   700

Do Mił. Bożego za + Wilhelma Szymurę w 5 rocznicę śmierci.

   800

1

Do Mił. Bożego za + Urszulę Szyrmel w 30 dzień po śmierci.

2

Do Mił. Bożego za + ojca Pawła Sosna w kolejną rocz. śmierci i + jego żonę Elżbietę.

3

Do Mił. Bożego za + Joannę Kostrubała w 6 rocz. śmierci ze wspomn. ++ jej rodziców Janiny i Stanisława.

 1800

1

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + ojca Józefa Wydra w 19 rocz. śmierci, mamy Urszuli, dziadków Wydra i Muszelok ,++ z pokrew.

2

Do Mił. Bożego za + Romana Kot w 30 dzień po śmierci.

Niedziela –17.11.

XXXIII Niedziela Zwykła

 700

/Szpital/

 700

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. dla rodziny Długaj.

  830

Do Mił. Bożego za + syna Marcina Malec w rocznicę śmierci, Mariannę, Ignacego, Edwarda i Stanisława Malec, Matyldę i Gerarda Szewczyk, dusze w czyśćcu cierp.

 1000

1

Do Opatrz. Bożej w int. Marty Mosz z ok. 9 rocz. urodzin o opiekę Aniołów Stróżów, potrzebne łaski i daru Ducha św. dla niej, rodziców i brata.

 

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie dla Janiny Borsuk z ok. 70 rocz. urodzin i całej rodziny. /TD/

 1130

1

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla Stefanii Szymczyk z ok. 75 rocz. urodzin i rodziny. /TD/

1630

Do Mił. Bożego za + wujka Antoniego Hankusa w 30 dzień po śmierci, ++ z pokrew. Hankus, Rusin i Kwitek

1930

Do Mił. Bożego za +siostrę Ewę Kobryńczuk, jej męża Mariusza, rodziców Pogorzelczyk i dziadków z obu s.