Modlitwy do świętych równych apostołom, Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian

Modlitwa druga

O wielebni równi apostołom Metody i Cyrylu! Stając przed waszą czcigodną ikoną, gorąco Was prosimy, poruszeni waszym braterstwem, otoczcie nas też swym wstawiennictwem przed knowaniami wroga! Spójrzcie na tę winnicę, która zasadziliście i nie oddawajcie jej dzikom, by ją pustoszyły. Ochrońcie, święci wybrańcy Boży, Kościół nasz Powszechny, który zbudowaliście na kamieniu węgielnym, Chrystusie, aby był niewzruszony, i by o ten kamień rozbiły się fale wszelkiej małej wiary. Umocnijcie naszych pasterzy we wszystkich cnotach i trudzie przepowiadania, a wiernych uświadomcie, żeby słuchali ich głosu. Ochrońcie  wszystkie kraje słowiańskie, by nie podupadły, by nie strawił ich ogień, wojny, epidemie i wszelkie zło. Usłyszcie też każdego człowieka przychodzącego do Was z wiarą i potrzebującego łaskawej waszej pomocy. A w decydujący czas śmierci stańcie przed każdym z nas, życzliwi Orędownicy i postrachy ciemnych postaci szatańskich, abyśmy, zakończywszy w pokoju i skrusze ziemski bieg, osiągnęli rozkosze wiecznych bogactw i razem z Wami wysławiali Przenajświętszą Trójcę: Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Równi Apostołom w ich godności i nauczyciele krajów Słowiańskich,* mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody,* proście Pana wszechświata o umocnienie narodów Słowiańskich w prawej wierze i zgodzie,* o pokój dla świata i zbawienie dusz naszych.