Akatyst do świętych Cyryla i Metodego, równych apostołom, nauczycieli Słowian

Wybrani przez Władcę Zastępów, Pana Jezusa, na apostołów dla narodów słowiańskich, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, czcimy Was w pieśniach, jako naszych patronów; Wy zaś, mając przystęp do Pana, swoją opieką od wszelkich napaści uwalniajcie nas, wołających: Witajcie, Cyrylu i Metody,

 

Witajcie, głosiciele radości płynącej z Ewangelii;

Witajcie, nosiciele łaski czyniącej cuda;

Witajcie, którzyście wiele cierpień podjęli dla imienia Pańskiego;

Witajcie, którzyście odrzucili złudne uroki tego świata.

Witajcie, od dzieciństwa przez Boga pobłogosławieni;

Witajcie, wieńcami wyznawców przez Niego ukoronowani;

Witajcie, u Niego nasi serdeczni orędownicy;

Witajcie, bo przez wasze modlitwy otrzymujemy umocnienie w naszej wierze;

Witajcie, Cyrylu i Metody, słowiańskich narodów apostołowie i mądrzy Bogiem nauczyciele.

Witajcie, bo słowo Boże i pisma ojców świętych bardziej niż ludzką filozofię żeście umiłowali;

Witajcie, bo i teraz jesteście pomocni dla wyznawców Chrystusa i ascetów.

Witajcie, wszystkich grzeszników przed Bogiem dobrzy orędownicy;

Witajcie, serc naszych przed knowaniami szatańskimi obrońcy.

Witajcie, niezłomne kolumny Chrystusowego Kościoła.

Witajcie, bo dzięki Wam zniknął fałsz pogaństwa.

Witajcie, bo nie znający Chrystusa mają w Was nauczycieli;

Witajcie, bo doświadczani wątpliwościami znajdują w Was wychowawców w wierze.

Witajcie, bo grzesznicy mają w Was przed Panem orędowników;

Witajcie, bo czyniący Jemu zadość mają Was za opiekunów

Witajcie, bo bez lęku poszliście do pogan z Dobrą Nowiną;

Witajcie, bo chwała waszej prawości rozniosła się na krańce świata.

Witajcie, Chrystusowego Kościoła orędownicy i umocnienie;

Witajcie, nasza odporna osłono przed herezjami i podziałami.

Witajcie, pracownicy winnicy Chrystusowej;

Witajcie, dobrzy pasterze Jezusowej owczarni.

Witajcie, wiarygodnie wyjaśniający Boże słowo;

Witajcie, nasi dobrzy i łagodni nauczyciele.

Witajcie, bo pokój Chrystusa wszędzieście z sobą ponieśli;

Witajcie, i teraz przyjmujący nas grzesznych modlitwy;

Witajcie, i teraz posyłający nam smutnym pocieszenie.

Witajcie, schronienie wszystkich uciskanych za prawdę;

Witajcie, najczystsze świątynie Ducha Świętego.

Witajcie, nasi mówiący o Bogu apostołowie;

Witajcie, napełnieni łaską nasi nauczyciele.

Witajcie, nasi wyznawcy mający wielką odwagę;

Witajcie, nasi wielebni pustelnicy.

Witajcie, nasi serdeczni pasterze;

Witajcie, nasi sławni cudotwórcy.

Witajcie,  dobrzy słudzy Chrystusowi;

Witajcie,  bo aż do śmierci zostaliście wierni prawdzie.

Witajcie,  bo Panu, a nie ludziom żeście się podobali;

Witajcie,  bo dla Jego imienia urągania od ludzi żeście znieśli.

Witajcie,  bo przez całe życie na niwie Pańskiej żeście się trudzili;

Witajcie,  bo byliście solą ziemi i światłem dla świata;

Witajcie,  bo jak pochodnia płonąca w ciemnościach poganom żeście świecili.

Witajcie,  bo przykazań Bożych żeście przestrzegali i innych nauczali.

Witajcie, wyznawcy prawdziwej wiary;

Witajcie, spadkobiercy Królestwa Bożego.

Witajcie, bo nauczaliście, że każdy może chwalić Boga w swoim języku;

Witajcie, bo doprowadziliście Słowian do bram Królestwa niebieskiego.

 

Murem jesteście obronnym dla wszystkich, z wiarą się do Was uciekających, mądrzy Bogiem Cyrylu i Metody, bo Stwórca nieba i ziemi wybrał Was, byście na ziemi byli łowcami ludzi, a potem w niebie zaliczył Was do grona apostołów. Dlatego i dla nas proście o dar Jego łaski.

Świętych dwóch braci, apostołów słowiańskich narodów, wychwalając, porzućmy, swoje kłótnie i rozłamy, a szczególnie podziały w wierze, jedności ducha i wiary strzegąc.

Łaskę jedności i pokoju wyproście nam, Wielebni, i pokój dla całego świata do końca swego życia głoszący, abyśmy i my, wolni od wszystkich podziałów i zakusów, w pokoju, jako bracia, zaśpiewali Miłującemu Was jedynemu Dawcy pokoju, Panu wszechświata: Alleluja.