Wezwania błagalne za wstawiennictwem śś. Cyryla i Metodego

Przyzywajmy orędownictwa naszych świętych Patronów
i wołajmy: wstawiajcie się za nami.

Abyśmy światło wiary innym przekazywali, wstawiajcie się za nami
Abyśmy byli odważnymi krzewicielami wiary,
Abyśmy wierności Bogu dochowali,
Abyśmy zawsze ufność w Bogu pokładali,
Abyśmy w boju z pokusami zwyciężali,
Abyśmy wszelkie smutki duchowe w radość zamieniali, Abyśmy byli wolni od niezgody,
Abyśmy byli pełni miłości wobec innych,
Abyśmy byli przygotowani do naszej śmierci,
Abyśmy kiedyś wraz z wami Boga uwielbiali.

 

Boże Ty postawiłeś świętych Cyryla i Metodego na czele Twojego ludu, aby kształtowali go własnym przykładem, spraw abyśmy za ich wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczali i szli drogą, którą nam wskazali.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.