Wezwania przez wstawiennictwo śś. Cyryla i Metodego

Otaczaj opieką lud swój, o Panie

Chryste, Ty przez św. Cyryla i Metodego objawiłeś swoją miłość i łaskawość, obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie

Chryste, Ty nieustannie jesteś w swoim Kościele, za przyczyną św. Cyryla i Metodego wspieraj naszych pasterzy w misji im powierzonej.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie

Chryste, Ty byłeś w świętych Cyrylu i Metodym lekarzem ciał i dusz ludzkich, umacniaj w nas życie Boże
i prowadź nas drogą świętości.

Otaczaj opieką lud swój, o Panie

Chryste, Ty przez roztropność i miłość św. Cyryla
i Metodego pouczałeś swoją owczarnię, spraw abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości.

Ojcze nasz……

Módlmy się:

Boże nieskończenie miłosierny, Ty powierzyłeś świętym Cyrylowi i Metodemu głoszenie Ewangelii miłości Chrystusa, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i żyjąc w Twojej obecności według Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.