Modlitwa za Parafię

Patronowie naszej Parafii, stróżowie naszego kościoła, święci Cyrylu i Metody, waszemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze.

Proście o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością.

Błądzących prowadźcie do Kościoła po pokój, wyjednajcie słabym łaskę pokuty, miłującym was – wytrwanie.

Weźcie w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagajcie rodziców w wychowaniu dzieci, czuwajcie nad młodzieżą.

Módlcie się do Boga za chorych i cierpiących w naszej Parafii. Uproście, patroni nasi, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów.

Obudźcie ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Sprawcie swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga. Amen.