Listopad 2017

  1.  Braun Tomasz (44)

  2. Cupok Karol (77)

  3. Czapliński Bogdan (50)

  4. Dańczura Władysław (71)

  5. Dyrbuś Henryk (84)

  6. Karpiński Mariusz (35)

  7. Kostowska Irena (79)

  8. Moździerz Urszula (74)

  9. Szymura Jerzy (69)

  10. Urbański Tadeusz (80)

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym