Maj 2017

  1. Dyrbuś  Norbert (73)

  2.  Knyra Henryk (82)

  3.  Kubiczek Alfred (81)

  4.  Łosicki Tadeusz (78)

  5.  Ostrowska Jadwiga( 79)

  6.  Ringel Urszula (74)

  7.  Stebel  Jan(80)

  8.  Śmieja Pelagia(80)

  9.  Wojciechowska Gizela(72)

  10.  Żymełka Władysława(73)

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym