Poprzedni duszpasterze

  1. Ks. Andrzej Rudolf (od 2011-2015r.)

  2. Ks. Proboszcz Andrzej Wieczorek (od 2004-2014r.)

  3. Ks. Adam Brachaczek (od 2011-2014r.)

  4. Ks. Joachim Glanc – od 2009-2013r.

  5. Ks. Rafał Borkowy – od 2008-2011r.

  6. Ks. Marcin Pękała – 2010-2010r.

  7. Ks. Sebastian Bureza – 2007-2010r.

  8. Ks. Krzysztof Kajdan – 2006-2009r.

  9. Ks. Łukasz Hrubesz – 2005-2008r.