Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. Mirosław Pelc

Urodzony  16 października 1968 r. w Rydułtowach. Przyjął święcenia kapłańskie 14.05.1994 r. w Katowicach. Od 1 września 2014 r. na mocy dekretu ks. Abpa Wiktora Skworca proboszcz parafii pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego w Knurowie.

 

 


WIKARIUSZE

Ks. Adam Kuchta urodził się 13 lutego w 1978 roku, święcenia przyjął 10 maja 2003 roku. Pochodzi z Siemianowic Śląskich. Do seminarium wstąpił tuż po maturze, pracę magisterską pisał z teologii dogmatycznej.

 

 

Ksiądz Piotr Nadrowski 19 marca obchodził 37. urodziny. Kapłanem został 10 maja 2008 roku. Jako hasło prymicyjne wybrał słowa z Ewangelii św. Jana: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. 

 


PROBOSZCZ – EMERYT

Ks. Franciszek Zając (od 2010 r.)

Urodzony 18 kwietnia 1944 r. w Kokoszycach.   Święcenia kapłańskie przyjął 02.06.1968 r. W Wirku został proboszczem parafii św. Wawrzyńca (1989-2010), a od sierpnia 2010 r. zamieszkał w naszej parafii.

 

 

PROBOSZCZ – REZYDENT

Ks. Joachim Oleś  / od 2018 r. /

Urodzony 9 stycznia 1958 r. w Jejkowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 kwietnia 1984 r. Ze względu na stan zdrowia ks. Arcybiskup Wiktor Skworc zgodził się na jego współpracę  z ks. proboszczem Mirosławem Pelcem. Zamieszkał jako rezydent na probostwie w naszej  parafii.