Intencje 01.05.2016 – 08.05.2016

Niedziela – 01.05
VI Niedziela Wielkanocna

700

 1. Szpital/ Intencja Mszy Św. zarezerwowana.
 2. Do Mił. Bożego za ++ teściów Marię i Jana Kobów w kolejną rocz. śmierci, dziadków Stanisławę i Czesława Będkowskich oraz Alicję i Bogdana Nowaków

830

 1. Do Bożej Opatrz. w int. Anny z ok. 75 rocz. urodz. jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o  opiekę Matki Najśw., zdrowie, błogosław. Boże na dalsze lata życia. /TD/

1000

 1. Do Opatrz. Bożej w int. dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii św.

1130

 1. Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla Władysława Floraszka z okazji 70 rocz. urodzin i dla całej rodziny. /TD/
 2. Do Opatrz. Bożej w int. małż. Danuty i Jarosława Skalmierskich z ok. 15 rocz. ślubu jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB NP i bł. Boże oraz potrzebne łaski dla córek i syna z rodzinami.

1630

 1. Do Mił. Bożego za ++ mamę Magdalenę Sonntag w 25 rocz. śmierci, ojca Alberta w 28 rocz. śmierci, brata Huberta i bratową Edeltraudę.

1930

 1. Do Mił. Bożego za ++ mamę Marię Pustuła na pam. urodz. i imienin, ++ z rodzin: Pustuła, Jeleńczyk i Łysiak oraz Mirosława Golińskiego i Lucynę Flak.

Poniedziałek – 02.05
Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK

700

 1. /Klasztor/ Do Mił. Bożego za ++ męża Kazimierza Stępkowskiego, córkę Teresę, zięcia Mariana Drab oraz Witolda Kloc.
 2. Do Mił. Bożego za +żonę, mamę i babcię Gabrielę Gorgoń w 4 r. śm., jej rodziców, teściów i siostrę Reginę.

800

 1. Do Mił. Bożego za ++ żonę Florentynę Tomaszak w kolejną rocz. śmierci, brata Bronisława Tomaszek, siostry: Aleksandrę i Irenę, szwagra Jana Fiuta, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.
 2. Do Bożego Mił. za + Czesława Suwałę w 30 dzień po śmierci od sąsiadów z ul. Sokoła 1B.

1800

 1. Do Bożej Opatrz. przez wstaw. MB NP z podziękow. za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośba o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże dla małż. Urszuli i Gerarda Ringel z ok. 55 r. śl i dla całej rodziny. /TD/
 2. Przez wstaw. św. Jana Pawła II i św. Rity w int. Stanisławy z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Matki Najśw.

Wtorek – 03.05
Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski, głów. patronki Polski

700

 1. Przez wstaw. NMP w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek o Boże błogosław. i nowe powołania.

800

 1. Do Mił. Bożego za ++ mamę Teresę Drab w 3 rocz. śmierci, jej ojca Kazimierza Stępkowskiego w 25 rocz. śmierci ze wspomnieniem + męża Mariana.

1000

 1. Do Opatrz. Bożej przez wstaw. NMP w intencji Ojczyzny.
 2. Do Bożej Opatrz. w int p. Łucji Odrobina z ok. 85 rocz. urodz. jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o  opiekę Matki Najśw., zdrowie, błogosław. Boże na dalsze lata życia. /TD/

1800

 1. Do Bożego Mił. za ++ mamę Jadwigę Szulc w 37 rocz. śmierci, ojca Jana, męża Alfreda Bismor.
 2. Do Opatrz. Bożej w int. SM Ilony i ks. Prob. o Boże błogosław., zdrowie i opiekę Matki Najśw. proszą dzieci, które przystąpiły do Wcz. Kom. Św. i rodzice, dziękując za opiekę i przygotowanie do sakramentu.

Środa- 04.05
Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji

700

 1. Do Bożej Opatrz. w int. p. Józefa z ok. 84 rocz. urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosław. Boże, opiekę MB NP  na dalsze lata życia.

800

 1. Do Mił. Bożego za ++ Marię i Emila Furgoł w kolejne rocz. śmierci.
 2. Do Bożego Mił. za + brata Leszka Panek na pam. urodzin ze wspomnieniem + mamy Honoraty.

1800

 1. Do Mił. Bożego za ++ Erykę Świgoniak w 11 rocz. śmierci, jej męża Walentego, pokrew. i dusze w cz. cierp.
 2. Do Bożego Mił. za ++ Rajnholda Tkacz w 1 rocz. śm., jego rodziców i teściów oraz zięcia Henryka i pokrew.
 3. Do Mił. Bożego za + Jacka Biela w 30 dzień po śmierci.

 

Czwartek – 05.05
Dzień powszedni

700

 1. Do Mił. Bożego za + Jana Orylskiego w kolejną rocz. śm. i wszystkich ++ z rodzin Dankowski i Orylski.

800

 1. Do Mił. Bożego za ++ męża i ojca Franciszka Neuman w 20 rocz. śm., jego rodziców i teściów, ++ krewnych
 2. Do Bożego Mił. za + Jadwigę Tyszko w 30 dzień po śmierci.

1800

 1. Do Chrystusa Najwyższego kapłana o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.
 2. Do Boże Mił. za + Zofię Kowol w 4 rocz. śmierci i na pamiątkę urodzin.
 3. Do Mił. Bożego za + Rudolfa Szolc w 30 dzień po śmierci.

Piątek – 06.05
Święto Śś. Apostołów Filipa i Jakuba

700

 1. Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.

800

 1. Do Mił. Bożego za ++ rodziców Teresę i Jana Fojt, brata Stanisława Fojt, jego żonę Różę, teściów Marię i Pawła Kijas, dziadków z obu stron, pokrew.
 2. Do Bożej Opatrz. przez wstaw. MB NP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla Urszuli Myśliwiec z okazji urodzin.

1630

 1. Do Opatrz. Bożej w intencji dzieci po wczesnej i I-Komunii św.

1800

 1. Do Mił. Bożego za + Stanisława Terelak w 30 dzień po śmierci.
 2. Do Bożego Mił. za + Andrzeja Giereś w 30 dzień po śm. ze wspomn. ++ jego rodziców Józefa i Stanisławę.

Sobota – 07.05
Dzień powszedni

700

 1. Przez wstaw. MB Różańcowej w int. Członków Żywego Różańca.
 2. Do Mił. Bożego za + siostrę Antoninę Hosz w 5 rocz. śm., jej męża Rudolfa w kolejną rocz. śm., dziadków z obu stron i pokrew.

800

 1. Do Mił. Bożego za + syna Eugeniusza w 4 rocz. śm., męża Władysława, rodziców Marię i Jana Furman, Anielę i Stanisława Migut z synem Kazimierzem, siostrę Zofię z mężem Stanisławem i synem Markiem.
 2. Do Bożego Mił. za ++ Władysława i Agnieszkę Zawoyskich, ++ ich rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.
 3. Do Mił. Bożego za ++ mamę Krystynę Frątczak w 30 dzień po śmierci, siostry: Jadwigę w 6 rocz. śm. i Irenę  oraz ojca Mieczysława.

1800

 1. Do Bożego Mił. za + Judytę Skiba w 30 dzień po śmierci.

Niedziela – 08.05
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

700

 1. Szpital/ Intencja Mszy Św. zarezerwowana.
 2. Do Opatrz. Bożej w int. SM Blandyny z ok. imienin o opiekę Matki Najśw., zdrowie i potrzebne łaski.

830

 1. Do Bożej Opatrz. w int. Janiny Odrobina z ok. urodz. jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o  opiekę Matki Najśw., zdrowie, błogosław. Boże oraz potrzebne łaski dla rodzin Odrobina i Wójciak.

1000

 1. Do Opatrz. Bożej w int. Stanisława i Antoniego z podziękowaniem za dar życia i błogosław. Boże z prośbą o opiekę śś. patronów i Aniołów Stróżów oraz dary Ducha św.
 2. Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie dalszą opiekę i błogosław. Boże dla Grażyny z ok. 60 rocz. urodzin i całej rodziny. /TD/

1130

 1. Do Opatrz. Bożej intencji dzieci z MSP nr 1 przystępujących do Sakramentu I Komunii Św.

1630

 1. Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. i św. Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i opiekę dla Stanisława z ok. 42 rocz. urodz. i dla całej rodziny.
 2. Do Bożej Opatrz. w int. p. Stanisławy Wróbel z ok. 70 rocz. urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o  opiekę Matki Najśw., zdrowie, błogosław. Boże. /TD/

1930

 1. Do Mił. Bożego za ++ ojca Stanisława w kolejną r. śm., teścia Stanisława, mamę Władysławę i ++ z pokrew.