<>

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 28.09 – 7.10.2019 R.

Sobota, 28 IX

18:oo – Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Misji Świętych z obrzędem wprowadzenia misjonarzy

 

Niedziela, 29 IX

7:0o; 8:3o; 10:oo; 11:3o, 16:3o – Msza św. z nauką misyjną
17:3o – spotkanie misyjne dla młodzieży (także dla młodych rodziców). Temat: „Pogaństwo, magia – cała prawda.
Błogosławieństwo i przekleństwo – jak to rozumieć” cz. 1
19:3o – Msza św. z nauką misyjną zakończona – Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

 

Poniedziałek, 30 IX – Dzień osobistej refleksji

8:45 – Modlitwy poranne
9:oo – Msza św. z nauką misyjną
16:oo – spotkanie misyjne dla dzieci
17:oo – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne
18:oo – Msza św. z nauką misyjną – po Mszy św. – Nauka misyjna dla kobiet
20:oo – Msza św. z nauką misyjną – zakończona Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

 

Wtorek, 1 X – Dzień żywej wiary

Na Mszę św. przynosimy świece, w czasie Mszy św. odnowienie przyrzeczeń Sakramentu Chrztu św. i Bierzmowania
8:45 – Modlitwy poranne
9:oo – Msza św. z nauką misyjną
16:oo – spotkanie misyjne dla dzieci
17:oo – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne (różaniec)
18:oo – Msza św. z nauką misyjną, po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
20:oo – Msza św. z nauką misyjną zakończona Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

 

Środa, 2 X – Dzień przebaczenia i pojednania – dzień spowiedzi misyjnej
Okazja do spowiedzi: 8:15 – 9:15; 16:45 – 18:15; 19:3o – 20:158:45 – modlitwy poranne
9:oo – Msza św. z udziałem osób starszych i chorych z udzielaniem Sakramentu Chorych i błogosławieństwem
16:oo – spotkanie misyjne dla dzieci
17:oo – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne (różaniec)
18:oo – Msza św. z nauką misyjną
19:15 – II nauka misyjna dla młodzieży. Temat: „Pogaństwo, magia cała prawda. Błogosławieństwo i przekleństwo –
jak to rozumieć. cz. 2
20,oo – Msza św. z nauką misyjną zakończona Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

 

Czwartek, 3 X – Dzień rodziny chrześcijańskiej

8:45 – modlitwy poranne
9:oo; 18:oo – Msza św. z nauką misyjną – uroczystość misyjna dla małżonków – odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich – błogosławieństwo rodzin
17:oo – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne (różaniec)
18:oo – Msza św. z nauką misyjną – uroczystość misyjna dla małżonków – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich –
błogosławieństwo rodzin
20:oo – Msza św. z nauką misyjną – uroczystość misyjna dla małżonków – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich –
błogosławieństwo rodzin, zakończone Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

 

Piątek, 4 X – dzień pamięci o nieobecnych – Dzień Krzyża
8:45 – modlitwy poranne
9:oo – Msza św. z nauką misyjną – po Mszy św. – Droga Krzyżowa w intencji konających
17:oo – Nabożeństwo wdzięczności Bogu za zmarłych przodków, który przekazali nam życie, wiarę, wywalczyli
nam wolność (różaniec – stary cmentarz u. Parkowa)
18:oo – Msza św. z nauką misyjną – po Mszy św. – Modlitwy ekspiacyjne – wynagradzające Bogu za grzechy
parafii i ojczyzny
20:oo – Msza św. z nauką misyjną zakończona Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

 

Sobota, 5 X – Dzień poświęcony Matce Najświętszej i św. Józefowi
8:45 – modlitwy poranne
9:oo – Msza św. z nauką misyjną
11:oo – nabożeństwo dla dzieci przedszkolnych z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym
17:oo – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne
18:oo – Msza św. z kazaniem – po Mszy św. czuwanie modlitewne, procesja z lampionami zakończona
zawierzeniem parafii Świętej Rodzinie z NazaretuApel Maryjny

 

Niedziela, 6 X – dzień zakończeni misji
7:oo; 8:3o; 10:oo; 11:3o – Msza św. z nauką misyjną
16:3o – Uroczysta Msza św. na zakończenie Misji Świętych. Po Mszy św. nabożeństwo zakończenia Misji Świętych,
procesja do Krzyża Misyjnego – odnowienie przyrzeczeń Krzyżowi Świętemu – Adoracja Krzyża
Misyjnego – Błogosławieństwo Apostolskie.
19:3o – Msza św. z nauką podsumowującą Misje Święte