<>

INTENCJE MSZALNE 22.09 – 29.09.2019

Niedziela – 22.09.

XXV Niedziela Zwykła

  700

/Szpital/ W int. Barbary Koziołek o Boże błogosław., potrzebne łaski i zdrowie.

  700

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Różę i Ewalda Fogel, teściów Danutę i Marcelego Czubak, pokrew. z obu str

  830

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski i przeżyte lata z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla Franciszki Parchatko z ok. 98 rocz. urodzin.

 1000

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. NMP w int. Jana Pałasza z ok. 84 rocz. urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie oraz o potrzebne łaski dla rodziny.

2

Do Bożej Opatrz. w int. Marka Mosza z ok. 12 rocz. urodzin o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże i dary Ducha św. dla niego, rodziców i siostry.

 1130

1

Podziękowanie Opatrz. Bożej za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o Boże błogosław. i dary Ducha św. dla Tomasza Michalskiego, jego żony i dzieci oraz wszystkich pracowników Firmy „KOMSTAL” i ich rodzin z okazji 20-lecia istnienia firmy.

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za opiekę i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Gabrieli i Piotra Konopka z ok. 40 rocz. śl. i dla córki. /TD/

1630

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Mieczysława Kamyk, jego rodziców Juliana i Bolesławę Kamyk, teściów Jana     i Władysławę Bociąga, ++ z pokrew. obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błog. Boże dla Wioletty z ok. 35 rocz. urodz. i potrzebne łaski dla rodziny.

1930

Do Opatrz. Bożej w int. wnuków: Franciszka, Hanny i Heleny o opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów, potrzebne łaski i dary Ducha św. dla nich i ich rodziców.

Poniedziałek –23.09.

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

 700

/Klasztor/ Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Jerzego Typańskiego w kolejną rocznicę śmierci.

 700

Do Mił. Bożego za + ojca Antoniego Rams w kolejną rocz. śmierci ze wspomn. + mamy Marii Rams.

 800

1

Do Mił. Bożego za + Stefanię Szulc w 10 rocz. śm., ciocię Klarę, jej męża, 2-synów, Helenę Błaszczyńską oraz ++ z pokrew. Adamek i Szafarczyk.

2

Do Mił. Bożego za + męża Waltra Słabonia w 20 rocz. śmierci.

1800

1

Do Mił. Bożego za + Krystynę Pietraszek w 29 r. śm, rodziców Izydora i Małgorzatę Winkler, brata Wernera.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Jana i Irenę Wybierek oraz ++ z rodzin: Wybierek, Odrobina i Szulc.

3

Wtorek – 24.09.

Dzień powszedni

  700

1

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za opiekę i otrzymane łaski z prośbą                     o błogosław. Boże, dary Ducha św. dla Tatiany z ok. urodzin i dla jej męża, syna i córki.

2

Do Mił. Bożego za + Barbarę Ploch w kolejną rocz. śmierci, ++ z rodzi: Ploch, Kurek i dusze w czyśćcu cierp.

  800

Do Mił. Bożego za ++ mamę Reginę Gąsior w 28 rocz. śm., jej rodziców Martę i Gerarda Kaizerek, teściów Gąsior.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + Halinę Chruśnik w 3 rocznicę śmierci.

2

Do Mił. Bożego za + męża Jana Leśnika w 1 rocznicę śmierci.

3

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. NMP i św. Anny w intencji pielgrzymów na Górę Św. Anny i o radość życia wiecznego dla ++ pielgrzymów.

Środa –  25.09.

Dzień powszedni

  700

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Alojzego i Florentynę Ośliślok, męża Zdzisława Babel, brata Andrzeja,       ++ z pokrew. Babel i Ośliślok.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Janinę i Huberta Bismor w 2 rocz. śmierci Janiny.

  800

1

Do Mił. Bożego za + + rodziców Jana i Teklę Keler, siostrę Helenę i szwagra Bernarda, ++ z pokrewieństwa.

2

Do Mił. Bożego za ++ Stefanię Mikłos w 20 rocz. śmierci, dziadków Jadwigę i Tomasza Mikłos.

 1800

1

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Mariana Drab w 7 rocz. śmierci i + jego żony Teresy.

2

Do Bożej Opatrz. w int. małż. Izabeli i Tomasza Rzepa z ok. kolejnej rocz. śl. i z ok. urodz. Tomasza  jako podziękowanie za łaski otrzymane z prośbą o opiekę MB NP., błogosław. Boże i o dary Ducha św. dla dzieci.   

Czwartek – 26.09.

Dzień powszedni

  700

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, światło Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Kariny i Heleny w dniu urodzin proszą rodzice.

  800

1

Do Mił. Bożego za + Hermana Horny w kolejną rocz. śmierci i + jego żonę Krystynę.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP. jako podziękowanie za otrzymane laski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże z okazji kolejnych rocznic ślubu małż. Łucji i Pawła, Iwony i Andrzeja, Aleksandry i Krzysztofa i ich rodzin oraz potrzebne łaski dla Brygidy i jej rodziny.

3

Do Mił. Bożego za ++ Gabrielę Kubina w kolejną rocz. śm., jej męża Edwarda, ojca Franciszka i brata Piotra.

  1800

1

Do Mił. Bożego za + Piotra Siadul w 15 rocz. śm., jego rodziców, teściów, ++ z pokrew. Siadul, Szymura, Skalec i Szleger.

 

2

Do Dobrego Boga przez wstaw. Matki Najśw. w int. Rozalki z okazji 3 rocz. urodzin o Boże błogosław., opiekę Aniołów Stróżów oraz potrzebne łaski dla niej, rodziców i brata Antosia.

 

3

Do Mił. Bożego za + Reginę Chmura w 30 dzień po śmierci.

Piątek – 27.09.

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.

  700

Do Mił. Bożego za + Krzysztofa Bargiela od Marty, Andrzeja i Leszka Parchańskich z Suchej Beskidzkiej.

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Franciszka i Mariannę Ratajczak, synów: Henryka i Romana, ++ z rodzin: Ratajczak, Rakoniewski i Hankus.

 

2

Do Mił. Bożego za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Ernesta Zgolika w 5 rocz. śmierci, jego rodziców, teściów, rodzeństwo, dziadków i dusze w czyśćcu cierp.

  1630

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Edwarda Warmusz w 1 rocz. śmierci,  rodziców, teściów, rodzeństwo z obu str.    i dziadków.

 

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. w int. małż. Aleksandry i Sebastiana Lipka z ok. 15 rocz. ślubu jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o opiekę, błogosław. Boże i dary Ducha św. dla nich i synów.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Zygfryda Adamczyka, rodziców, teściów, brata, szwagra i dusze w czyśćcu cierp

2

Do Mił. Bożego za + ojca Mieczysława Bociąga w 14 rocz. śmierci oraz ++ krewnych z rodziny Bociąga.

Sobota –28.09.

Święto św. Wacława, męcz.

   700

1

Do Mił. Bożego za ++ ojca Augustyna Franek w kolejną rocz. śm., mamę Genowefę oraz ++ z rodziny Franek i Bartoszek.

2

Do Mił. Bożego za + Zygmunta Gańczorza na pam. urodzin oraz + jego żonę Hildegardę.

   800

1

Do Bożego Mił za ++ mamę Franciszkę w rocz. śmierci, ojca Pawła Spojda, męża Henryka,  Władysławę       i Stefana Wilkoń, siostrę Blandynę i jej męża Henryka, braci: Leona i Jerzego oraz ++ z rodzin: Spojda, Wilkoń, Lubojański, Paprotny, Markiewka, Bryłka i Pijowczyk.

2

Do Mił. Bożego za + Stefanię Klepek w 5 rocz. śm., jej męża Eugeniusza, rodziców, teściów i Annę Magnor.

 1300

W intencji nowożeńców: Marcin Pastor – Monika Kiehl

 1800

1

Do Mił. Bożego za + Hildegardę Dziubińską w 30 dzień po śmierci.

2

Do Mił. Bożego za + mamę Jadwigę Spyra na pam. urodzin, tatę Stanisława oraz ++ z pokrew. obu stron.

Niedziela –29.09.

 XXVI Niedziela Zwykła

 700

/Szpital/

 700

Do Mił. Bożego za + Janinę Losza w kolejną rocz. śmierci.

  830

Do Mił. Bożego za + Danutę Kuklewicz w 19 rocz. śmierci i ++ z rodzin: Kuklewicz i Dębowski.

 1000

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Marioli i Korneliusza Śmieja z ok. 30 rocz. ślubu    i urodzin Marioli oraz o potrzebne łaski dla synów i całej rodziny. /TD/

 

2

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za wszelkie łaski odebrane z prośbą o błogosław. Boże, opiekę MB NP., zdrowie dla Ewy i Leszka z okazji 30 rocz. śl. oraz o dary Ducha św. dla córek, zięcia, wnuków i rodziny/TD

 1130

1

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław. Boże dla Beaty Stroczyńskiej z ok. 50 rocz. urodz. oraz męża i rodziny./TD

2

Do Opatrz. Bożej w int. Karoliny Witkowskiej z ok. 18 rocz. urodzin z podziękowaniem za dar życia i odebrane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., błog. Boże i dary Ducha św. dla niej , rodziców i rodzeństwa.

1630

1

O Boże błogosław. i opiekę Aniołów Stróżów dla rocznych dzieci:       oraz dla dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błog. Boże dla małż. Krzysztofa i Beaty z ok. 15 rocz. ślubu i dla rodziny.

1930

1

Do Mił. Bożego za ++ mamę Łucję Hopek w 1 rocz. śmierci, tatę Bernarda, dziadków z obu str., siostry          i braci oraz ++ krewnych z rodziny Maciejewskich.

2

Do Mił. Bożego za + Leszka Urbańskiego w rocznicę śmierci.