<>

INTENCJE MSZALNE 8.09 – 15.09.2019

Niedziela – 08.09.

XXIII Niedziela Zwykła

  700

/Szpital/

  700

Do Mił. Bożego za ++ Karola i Martę Płaszczyk, ich syna Rafała, synową Urszulę i wnuka Andrzeja.

  830

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Jana Jagieniak, Helenę i Piotra Marciniak, pokrew. i dusze w cz.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże dla ojca Bronisława Satan z ok. 70 rocz. urodz. i dla całej rodziny. /TD/

 1000

1

Do Opatrz. Bożej w int. małż. Anny i Jacka Kostrzyckich z ok. 15 rocz. śl. jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże oraz dary Ducha św. dla córki Zuzanny.

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski     z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie dla Eugeniusza Chołuja z ok. 70 rocz. urodzin i dla żony, córki i syna z rodzinami. /TD/

 1130

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Piotra Kołodziejaka z okazji 45 rocz. urodzin      z podziękowaniem za opiekę z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla żony i dzieci.

2

Do Opatrz. Bożej w int. Marii i Piotra z okazji ich urodzin w podziękowaniu za wszelkie otrzymane łaski        z prośbą o wiarę, nadzieję, miłość i opiekę Matki Najśw.

1630

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Lidię i Józefa Brozig oraz ++ z rodzin: Brozig, Glenc, Porwoł i Kubek.

1930

Do Mił. Bożego za + Dorotę Jakubowską w 14 rocz. śmierci, ++ z rodzin: Jakubowski, Bobak i Maczel.

Poniedziałek –09.09.

Dzień powszedni

 700

/Klasztor/

 700

Do Mił. Bożego za + Jerzego Szymika od sąsiadów z ul. Sokoła 2c.

 800

1

Do Mił. Bożego za + Krzysztofa Bargiela od Jolanty i Marka z Suchej Beskidzkiej.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Wiktora i Elżbiety Wolny, siostry: Irmgardę i Małgorzatę z mężem Rafałem.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ syna Arkadiusza, siostrę Helenę, szwagra Tadeusza, ++ z pokrew. Roszkiewicz, Walczak, Helman i Malec.

2

Do Mił. Bożego za + brata Czesława Imbiorskiego w kolejną rocz. śmierci oraz ++ jego rodziców i dziadków.

Wtorek – 10.09.

Dzień powszedni

  700

Do Mił. Bożego za + Ireneusza Surdyk w 4 rocz. śmierci oraz ++ z rodzin: Surdyk i Gajek.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Jadwigę i Tomasza Szczepańskich, brata Edwarda i męża Henryka Śmieja.

2

Do Mił. Bożego za ++ Ditera Brachmana w kolejną rocz. śm., rodziców, teściów, szwagra, pokrew. z obu stron, Małgorzatę Płaszczyk i dusze w czyśćcu cierp.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + Krzysztofa Hink w 30 dzień po śmierci.

2

Do Mił. Bożego za + córkę Małgorzatę, męża Zbigniewa oraz ++ rodziców i teściów.

3

Do Mił. Bożego za + Janinę Kuczko od szwagierki Janiny Nowik z rodziną

Środa –  11.09.

Dzień powszedni

  700

Przez wstaw. Matki Najśw., św. o. Pio i św. Jana Pawła II w int. ks. Dariusza Borowca z prośbą o błogosław. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha św.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Agnieszkę i Tomasza Marcisz.

2

Do Mił. Bożego za ++ męża Józefa Borsuk w kolejną rocz. śmierci, jego ojca i brata, teściów, ++ z rodziny Magnor .

3

Do Mił. Bożego za + męża i ojca Stanisława Stolarczyka, jego ++ rodziców, teściów, brata Jerzego, szwagra Wilhelma oraz ++ z pokrewieństwa.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Reginę i Mieczysława Schabowicz w kolejne rocz. śmierci, córkę Mirelę Szopińską, Salomeę i Stanisława Płaczek, Wiktorię i Jana Błaszczyk, dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Mił. Bożego za ++ męża Ryszarda Sopel, jego rodziców Jana i Janinę, brata Józefa i bratową Barbarę, wujka Mariana, ++ z rodziny Skalec.

Czwartek – 12.09.

Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji

  700

Do Bożego Mił. za + Patryka Drzyzgę od grona pedagogicznego MSP nr 2.

  800

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Elżbietę i Bronisława Pytel, braci: Edmunda, Józefa i Stanisława, szwagrów: Mieczysława i Jana.

  1800

1

Do Mił. Bożego za + Ludwika Konopkę, Sylwię i Krzysztofa Balcerak, Adama Szukałę, dziadków Konopka    i Radecki.

 

2

Do Mił. Bożego za + mamę Elżbietę Woźniak z domu Lipigórka w 6 rocz. śmierci od dzieci z rodzinami.

 

3

Do Mił. Bożego za + Juliana Dudę o radość życia wiecznego.

Piątek – 13.09.

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK

  700

Do Bożego Miłosierdzia jako zadośćuczynienie za grzechy Jana.

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Jana i Cecylię Musiolik, ++ z pokrew. Musiolik, Wolnica, Molek i Bijak.

 

2

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + syna Dariusza Krukowskiego.

  1630

1

Do Mił. Bożego za + mamę Emilię Langer na pam. 100 rocz. urodz., tatę Józefa, męża Eugeniusza, dziadków z obu stron, teściów i ++ z pokrew.

 

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i błogosław. Boże dla małż. Sabiny i Zbigniewa z ok. 15 rocz. ślubu, dla dzieci i rodziny.

 1800

1

Przez wstaw. MB Fatimskiej w int. Ojca św., bpów, kapłanów i czcicieli MB Fatimskiej.

2

Do Mił. Bożego za ++ mamę Genowefę Krawczyk, ojca Bronisława i brata Zdzisława, męża Mariana Wróbla, teściów Władysławę i Jana Wróblów.

3

Do Mił. Bożego za + Józefa Golca w rocz. śmierci od przyjaciół.

Sobota –14.09.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

   700

Do Mił. Bożego za + ojca Ignacego Kral ze + bratem i rodzicami.

   800

1

Do Mił. Bożego za + mamę Elżbietę Sosna ze wspomn. + jej męża Pawła.

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże dla Beaty z okazji urodzin i potrzebne łaski dla rodziny.

3

Do Mił. Bożego za ++ żonę Józefę Michalik, rodziców z obu stron, siostrę Zofię i szwagierkę Zofię           oraz  zięcia Zbigniewa.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + Dorotę Chlubek w 30 dzień po śmierci.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Paulinę i Bartłomieja Piwowarskich w rocz. śmierci, brata Antoniego, męża Henryka Bobka, pokrewieństwo oraz Jerzego Nowakowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela –15.09.

 XXIV Niedziela Zwykła

 700

/Szpital/

 700

Do Mił. Bożego za ++ siostrę Teresę Nowak, ojca Jana i brata Jana Wólkiewiczów, Dominika Spiechę.

  830

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Janiny i Czesława Malec z ok. 40 rocz. śl. i rodziny. /TD/

 

2

Do Opatrz. Bożej w int. małż. Katarzyny i Piotra Siedlaczek z ok. 20 rocz. ślubu jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosław. Boże dla nich i rodziny.

 1000

1

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. MB Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie          i błogosław. Boże dla Izabeli i Korneliusza z ok. kolejnej rocz. śl. i potrzebne łaski dla syna Andrzeja i córki Natalii z Piotrem.

 

2

W pewnej intencji.

 1130

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego i MB Bolesnej w int. p. Barbary Skapczyk z okazji     88 rocz. urodz. jako podziękowanie za wszelkie łaski otrzymane z prośbą o zdrowie, błogosław. Boże dla niej i całej rodziny.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o opiekę Matki Najśw. zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Marii i Alojzego Oleś         z okazji 50 rocz. ślubu i dla córki. /TD/

1630

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. małż. Justyny i Dawida z ok. 1 rocz. ślubu          o wiarę, nadzieję i miłość, opiekę Matki Najśw. i dary Ducha św. .

1930

Do Bożej Opatrz. przez wstaw.  śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i Boże błogosław. dla małż. Mirosławy i Tadeusza       z okazji 30 r. ślubu i potrzebne łaski, dary Ducha św. dla synów. /TD/