<>

INTENCJE MSZALNE 01. 09. – 08. 09. 2019

Niedziela – 01.09.

XXII Niedziela Zwykła

  700

/Szpital/

  700

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Ewy Czerny w 11 rocznicę śmierci.

  830

Do Opatrz. Bożej w int. Działkowców R.O.DZ. „Szyb-Wschód” i R.O. DZ. „im. Ks. Dzierżona” i ich rodzin jako podziękowanie za opiekę i zebrane plony z prośbą o błogosław. Boże, ze wspom. ++ działkowców.

 1000

1

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Marioli Szymeckiej w 1 rocz. śmierci.

2

Do Opatrz. Bożej w int. Pawła Lipka z ok. 14 rocz. urodzin o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. i dary Ducha św. dla niego, rodziców i braci.

3

Do Opatrz. Bożej jako podziękowanie za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. i dary Ducha św. dla Natalii z ok. 18 rocz. urodz., dla jej rodziców i sióstr Katarzyny i Wiktorii.

 1130

Do Bożej Opatrz. przez wstaw.  śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i Boże błogosław. dla małż. Jadwigi i Herberta z ok. 55 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla całej rodziny. /TD/

1630

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. w int. Zosi Dusza z ok. 4 rocz. urodzin o opiekę Aniołów Stróżów, błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla niej, rodziców i siostry.

2

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i dary Ducha św. dla Bartosza Majewskiego  z ok. 18 r. urodzin, rodziców i rodzeństwa.

1930

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Mariana i Mariannę Wieczorek, ++ z pokrew. obu stron oraz Jana Łyczaka, Anielę i Hermana Kleibertów, siostry: Bogusławę i Irenę, szwagra i bratanka Kamila.

Poniedziałek –02.09.

Dzień powszedni

 700

/Klasztor/ Do Mił. Bożego za + Pawła Zaiczek w kolejną rocznicę śmierci.

 700

1

Do Mił. Bożego za ++ mamę Gertrudę Nocoń w kolejną rocz. śmierci, ojca Pawła, brata Zygfryda i ++ z pokr

2

Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Augustyna Szymika na pam. urodzin i dusze w czyśćcu cierp.

 800

1

Do Opatrz. Bożej w intencji dzieci, nauczycieli i katechetów rozpoczynających rok szkolny.

2

W intencji Seniorów naszej parafii.

1800

1

Do Bożej Opatrz. w int. Jacka Cyganka  z okazji  urodzin o Boże błogosł., zdrowie i opiekę Matki Najśw.

2

Do Mił. Bożego za + mamę Łucję Pocztowską w 30 rocz. śmierci ze wspomn. + jej męża Albina, córkę Marię Tunk, zięcia Jana Wilk, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

Wtorek – 03.09.

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK.

  700

1

Do Mił. Bożego za + męża Jana Cebulę w kolejną rocz. śmierci, ++ jego rodziców i teściów.

2

Do Mił. Bożego za ++ Ludgardę i Karola-Herberta Sosna.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ brata Tadeusza Morgaś w 4 rocz. śmierci, rodziców Irenę, Czesławę i Michała, szwagra Zenona, bratową Bożenę, ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

2

Do Mił. Bożego za ++ syna Grzegorza Kaleta, męża Ryszarda Kaleta, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

3

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Jadwigę i Gerarda Reszka, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + mamę Stefanię Pisula w 8 rocz. śmierci, jej męża Józefa, rodziców z obu stron                    oraz + Elfrydę Pindur, jej męża Leona, ++ z rodzin: Pindur, Pisula i Pietrzyński.

2

Do Mił. Bożego za ++ mamę Marię Lurka w 20 rocz. śmierci, jej rodziców, braci i siostrę oraz Pelagię Szymala i Władysława Drabik.

Środa –  04.09.

Dzień powszedni

  700

1

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. św. Józefa w int. Jadwigi i Grzegorza o opiekę Matki Najśw., zdrowie, błogosław. Boże oraz dary Ducha św. i opiekę Aniołów Stróżów dla ich dzieci i całej rodziny.

2

Do Mił. Bożego za ++ syna Jakuba Śmigielskiego w 5 rocz. śmierci, jego ojca Lucjana oraz ++ z rodzin: Śmigielski i Lemańczyk.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Stanisława Bodycha w 9 rocz. śmierci, ++ z pokrew. Spychalskich i Bodychów.

2

Do Mił. Bożego za ++ męża Franciszka Kramorz w kolejną rocz. śmierci, córkę Ewę, ++ z rodzin: Kramorz, Adamski i Czerny.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Józefa Golec, ++ z po0krew. i dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Latocha, szwagra Lutera oraz + siostrzenicę Karinę na pam. urodzin.

3

W int. ks. Michała i ks. Krzysztofa dziękując za posługę w naszej parafii prosząc dla nich o błogosł. Boże             i potrzebne łaski.

Czwartek – 05.09.

Dzień powszedni

  700

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski     z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie dla Zygmunta Konopka z ok. 70 rocz. urodzin i dla rodziny./TD/

  800

1

Do Mił. Bożego za + ks. prob. Janusza Stanika w 14 rocz. śmierci i ++ jego rodziców.

2

Do Mił. Bożego za +tatę Stanisława Muciek w 2 rocz. śm., mamę Magdalenę, rodziców z obu stron i dusze cz

  1800

1

Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.

 

2

Do Mił. Bożego za + ojca Antoniego Ostrowskiego w 39 rocz. śmierci o radość życia wiecznego.

Piątek – 06.09.

Dzień powszedni

  700

1

Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian i wszystkich darczyńców.

2

Do Mił. Bożego za + teścia Stefana Wilkoń, żonę Władysławę, męża Henryka, Franciszkę i Pawła Spojda, brata Leona i Jerzego, siostrę Blandynę i jej męża Henryka, ++ z pokrew. Wilkoń, Spojda, Lubojański, Bryłka, Paprotny, Markiewka i Pijowczyk.

   800

Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Joachima Ciupek w 6 rocz. śmierci, jego ++ rodziców i teściów.

  1630

Do Opatrz. Bożej w intencji dzieci po wczesnej i I-Komunii św.

 1800

1

Do Mił. Bożego za +syna Piotra Skapczyka na pam. urodz., męża Gintera, pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Mił. Bożego za + męża Bernarda Wąsika w 5 rocz. śmierci, rodziców Berte i Romana, teściów Różę          i Jana i ++ rodzeństwo.

3

Do Bożej Opatrz. przez wstaw.  śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski i przeżyte lata     z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i Boże błogosław. dla p. Teresy Piguła z ok. 90 rocz. urodzin                i potrzebne łaski dla prawnuka Kamila z ok. 1 rocz. urodz. i całej rodziny. /TD/

Sobota –07.09.

Dzień powszedni

   700

1

Przez wstaw. MB Różańcowej w int. Członków Żywego Różańca.

2

Do Mił. Bożego za + męża Władysława Serafin w 12 rocz. śmierci, syna Andrzeja, córkę Ewę i ++ z pokrew.

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Agnieszkę i Konrada Karwat, ich syna Jana i synową Gertrudę.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Tadeusza i Hildegardę Krauze, brata Piotra Krauze, ++ z rodzin: Krauze, Jachymski, Otrząsek, Passon i dusze w czyśćcu cierp.

 1400

W intencji nowożeńców: Adrian Filiczkowski – Agata Kozak

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Pawła i Jadwigę Szołtysek, ich córkę Annę, 3- synów, pokrew. i dusze w cz.

2

Do Mił. Bożego za + ojca Henryka Rusin w rocz. śmierci, mamę Helenę, brata Józefa, męża Józefa,              ++ z pokrewieństwa Rusin, Hankus i Kwitek.

Niedziela –08.09.

 XXIII Niedziela Zwykła

 700

/Szpital/

 700

Do Mił. Bożego za ++ Karola i Martę Płaszczyk, ich syna Rafała, synową Urszulę i wnuka Andrzeja.

  830

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Jana Jagieniak, Helenę i Piotra Marciniak, pokrew. i dusze w cz.

 

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże dla ojca Bronisława Satan z ok. 70 rocz. urodz. i dla całej rodziny. /TD/

 1000

1

Do Opatrz. Bożej w int. małż. Anny i Jacka Kostrzyckich z ok. 15 rocz. śl. jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże oraz dary Ducha św. dla córki Zuzanny.

 

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski     z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie dla Eugeniusza Chołuja z ok. 70 rocz. urodzin i dla żony, córki i syna z rodzinami. /TD/

 1130

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Piotra Kołodziejaka z okazji 45 rocz. urodzin      z podziękowaniem za opiekę z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla żony i dzieci.

2

Do Opatrz. Bożej w int. Marii i Piotra z okazji ich urodzin w podziękowaniu za wszelkie otrzymane łaski        z prośbą o wiarę, nadzieję, miłość i opiekę Matki Najśw.

1630

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Lidię i Józefa Brozig oraz ++ z rodzin: Brozig, Glenc, Porwoł i Kubek.

1930

Do Mił. Bożego za + Dorotę Jakubowską w 14 rocz. śmierci, ++ z rodzin: Jakubowski, Bobak i Maczel.