<>

INTENCJE MSZALNE 16. 06. – 23. 06. 2019

Niedziela – 16.06.

Uroczystość Najświętszej Trójcy

  700

/Szpital/

  700

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Marii Piszczek w 2 rocznicę śmierci.

  830

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błogosław. Boże i zdrowie dla rodzin: Maciejewski i Pawełek.

1000

1

Do Mił. Bożego za + męża Mieczysława Kamyk w 1 rocznicę śmierci.

2

O opiekę Matki Najśw., potrzebne łaski i błogosław. Boże dla Ewy z ok. urodzin od rodziny i narzeczonego.

 1130

1

W intencji Parafian.

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. NMP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę, błogosław. i dary Ducha św. dla Sabiny z ok. urodzin oraz rodziców i brata.

1630

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla małż. Barbary i Henryka z ok. 20 rocz. ślubu oraz błogosław. Boże dla dzieci i rodziny.

1930

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Dyka w 31 rocz. śmierci, ich córki: Irmę i Stefanię, zięciów: Jerzego i Józefa, wnuka Piotra i ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek –17.06.

Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

 700

/Klasztor/ Do Mił. Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Małgorzaty i Karola Hajduków w 21 rocz. śmierci, ich rodziców i rodzeństwa.

 700

Do Opatrz. Bożej o potrzebne łaski, wiarę, nadzieję i miłość i trwanie przy Panu Bogu dla Izabeli, Tomasza, Wojciecha i wnuczki Steli.

 800

1

Do Mił. Bożego za + męża Janusza Janowskiego, teściów Janowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

2

Do Mił. Bożego za + męża Józefa Michalika w 24 rocznicę śmierci.

3

Do Mił. Bożego za + Jerzego Przybyłę od Apostolstwa Dobrej Śmierci.

1800

1

Do Mił. Bożego za + mamę Anastazję Orlik w rocznicę śmierci.

2

O życie wieczne dla + mamy i babci Gertrudy Fukas, ojca Franciszka, brata Eugeniusza Fukas, bratowej Krystyny, jej rodziców Orzeszek, krewnych i dusze w czyśćcu cierp.

Wtorek – 18.06.

Dzień powszedni

  700

1

Przez wstaw. MB z Pompei z podziękowaniem za opiekę, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie dla męża Jarosława z okazji 40 rocz. urodzin.

2

Przez wstaw. NMP i św. Kamila o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Maksymiliana.

  800

1

Do Bożego Mił. za ++ męża Henryka Skubela w 2 rocz. śmierci, jego rodziców, teściów, szwagrów: Zygfryda i Bernarda i pokrewieństwo.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Elżbietę i Wilhelma Knapik, ich córkę Irenę, syna Zygmunta, zięcia Ernesta, dziadków Knapik i Kopiec, szwagra Alojzego.

3

Do Mił. Bożego za ++ mamę Janinę Marek w 2 rocz. śmierci, rodziców Kijak i teściów Marek.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Waltera Wyżgolik, ojczyma Jana Remiorz, żonę Annę                                oraz ++ z pokrew. Kozłowski, Wyżgolik i Remiorz.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosław. Boże dla Grzegorza Musiolika z okazji 50 rocz. urodzin.  /TD/

Środa –  19.06.

Dzień powszedni

  700

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże dla Henryka i córki Katarzyny z ok. urodzin i rodziny.

2

Do Opatrz. Bożej w int. Karoliny z ok. urodzin o Boże błogosław., dary Ducha św. i opiekę Matki Najśw.

  800

Do Bożej Opatrz. w int. dzieci, nauczycieli i katechetów z racji kończącego się roku szkolnego.

 1630

Do Opatrz. Bożej w int. dzieci, rodziców, Sióstr i całego personelu Niepublicznego Przedsz.”Światełko”  i „Świetlicy bł. Edmunda” dziękując za łaski otrzymane w czasie roku szkolnego i prosząc o bezpieczne wakacje.

 1800

1

W intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2

Do Mił. Bożego za ++ babcię Annę i dziadka Engelberta Woźniców, ich syna Leona.

Czwartek – 20.06.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

  700

/Szpital/

  700

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne łaski, błogosław. Boże i opiekę Matki Najśw. dla rodzin: Łyko, Baranek i Pikul.

  900

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w intencji Parafian.    /kościół/

  1130

/po procesji/ Do Mił. Bożego za + Józefa Szarf, jego rodziców Augustę i Edmunda, siostrę Reginę, kuzynkę Irenę, ++ z rodzin: Wójtowicz, Napieracz, Socha, Kornakowski, Kwaśniok, Drońka, Kardas i ++ sąsiadów.

  1630

Do Mił. Bożego za + mamę Eugenię Radełczyk i ++ krewnych z rodziny Ciepielskich.

   1930

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Lidii i Janusza Mierzwa z ok. 21 rocz. ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błogosław. Boże i dary Ducha św. dla rodziny.

Piątek – 21.06.

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.

  700

1

Do Opatrz. Bożej w int. Ryszarda Reich z ok. urodzin o opiekę Matki Najśw., zdrowie i potrzebne łaski.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Antoniego Rams na pamiątkę urodzin.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ syna Krzysztofa Szymoszka na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów i siostrę Jolantę.

2

Do Mił. Bożego za + mamę Pelagię Szulc w kolejną rocz. śmierci ze wspomn. + ojca Pawła.

3

Do Mił. Bożego za ++ teściów Jadwigę i Rajnholda  Zgolik, ich córki: Weronikę i Monikę, synów: Ernesta, Wernera i Norberta, szwagierkę Małgorzatę, szwagrów: Edwarda i Bogusława, pokrew. Zgolik i Pakura.

 1800

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błogosław. Boże i zdrowie dla Beaty Wronkowskiej z ok. 50 rocz. urodz., dla męża, córek, zięcia i wnuka.

2

Do Mił. Bożego za + Jerzego Suchanka od sąsiadów z ul. Jęczmiennej.

Sobota –22.06.

Dzień powszedni

   700

1

Do Mił. Bożego za ++ Ludwika Cupok w kolejną rocz. śmierci, jego żonę Alfredę i syna Jana.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski i przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla p. Aleksandry Swoboda z ok. 80 rocz. urodzin i całej rodziny. /TD/

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Bertę i Romana Szolc, ich córkę Krystynę, syna Ernesta, zięciów: Bernarda Wąsik i Eryka Kałuża, ++ z pokrew. Siedlaczek i Szolc.

2

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Michalinę i Piotra Piechniczek.

3

Do Mił. Bożego za + syna Jacka Kołtunowicz w 4 rocznicę śmierci.

  1800

1

Do Mił. Bożego za ++ Walentego Jezusek na pam. urodzin, jego rodziców Łucję i Maksymiliana, teściów Annę i Alojzego Jarczyk, dziadków Martę i Pawła Hasa.

2

Do Mił. Bożego za + tatę Jana Chudoba ze wspomn. + mamy Emy oraz braci: Andrzeja i Norberta.

3

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Józefa w int ojców naszej parafii o Boże błog. i potrzebne łaski.

Niedziela –23.06.

XII Niedziela Zwykła

 700

/Szpital/

 700

Do Mił. Bożego za + brata Kazimierza Napieracz w kolejną rocznicę śmierci.

  830

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Stanisława Cicheckich, męża Jana Skowron, zięcia Tadeusza,                 ++ z rodzin: Skowron. Cichecki, Cwajna, Karliński oraz + Tadeusza Pacia i pokrewieństwo.

 

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże dla Lidii Cebula z ok. 60 rocz. urodzin, potrzebne łaski dla męża, córki i syna z rodzinami i radość życia wiecznego dla wnuczki Zuzi. /TD/

 1000

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Gerarda Jendryczko z ok. 75 rocz. urodz. z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosław. i potrzebne łaski dla niego, żony         i synów z rodzinami.

 

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego jako podziękowanie za wszelkie dobro otrzymane z prośbą o opiekę Matki Najśw. i błogosław. Boże dla Andrzeja z ok. 65 rocz. urodz. oraz Haliny i Andrzeja      z okazji kolejnej rocz. ślubu, potrzebne łaski dla nich i dzieci z rodzinami.

 1130

1

O błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. dla Gabrieli z ok. 70 rocz. urodz. oraz o potrzebne łaski dla małż. Piotra i Gabrieli z okazji zbliżającej się 45 rocz. ślubu i błogosław. Boże dla synów z rodzinami. /TD/

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla Janiny z okazji 70 rocz. urodzin i dla męża i dzieci z rodzinami.  /TD/

1630

Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Romana Kowol, ojca Jana, teściów Emila i Annę oraz szwagrów: Alfreda, Pawła i Ernesta, ++ dziadków z obu stron.

1930

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Janinę i Feliksa Płaszaj, siostrę Jadwigę, braci: Franciszka, Jana i Tadeusza.