<>

INTENCJE MSZALNE 07. 04. – 14. 04. 2019 R.

Niedziela – 07.04.

V Niedziela Wielkiego Postu
  700
/Szpital/
  700 Do Mił. Bożego za ++ Annę Pietraszek w 30 dzień po śmierci, jej męża Czesława i ++ z rodziny Pietraszek.
  830
Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + męża Alfonsa Oleś i dusze w czyśćcu cierpiące.
1000 1 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Jana Pawła II w int. Jakuba z ok. 9 urodzin o opiekę Matki Najśw., Anioła Stróża i dary Ducha św. oraz potrzebne łaski dla niego, rodziców i siostry Julii.
2 Do Opatrz. Bożej jako dziękczynienie za wszelkie dobro otrzymane z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość dla Mariana z okazji urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny.
1130 1 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław., opiekę MB Częstochowskiej i dary Ducha św. dla Ireneusza Kobiałko z okazji 50 urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodziny./TD/
2 Do Dobrego Boga przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosław. Boże i dary Ducha św. dla Natalii i Grzegorza z okazji rocz. ślubu.
1630 Do Mił. Bożego za ++ męża Stanisława Figurę na pam. urodzin, jego rodziców Halinę i Henryka, teściów Janinę i Piotra.
1930 1 Do Mił. Bożego za ++ męża Andrzeja Giereś w 3 rocz. śmierci, teściów Józefa i Stanisławę, rodziców Ludwika i Joannę Ciepińskich, rodzeństwo i zięcia Franciszka Piekiełko.
2 Do Mił. Bożego za ++ Edwarda Jurczyka, jego rodziców Janinę i Edwarda.
Poniedziałek –08.04. Dzień powszedni
 700 /Klasztor/  Wolna intencja Mszy Św.
 700 1 Do Mił. Bożego za + Marię Malina w 1 rocznicę śmierci.
2 Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o miłosierdzie Boże i moc Ducha św. dla Alicji i jej bliskich.
 800 1 Do Mił. Bożego za ++ męża Mieczysława Mazurek w 2 rocz. śmierci, syna Dariusza i zięcia Wiesława.
2 Do Mił. Bożego za ++ męża Rudolfa Szolca w 3 rocz. śmierci, jego rodziców i teściów, dziadków, szwagra Feliksa, szwagierkę Stefanię, ciocię Marię, Aldonę Komorowską, Teresę Stróżyńską, Zofię, Czesława i Edwarda Bogdańskich, krewnych z rodziny Ciosmak i dusze w czyśćcu cierp.
1800 1
Do Mił. Bożego za ++ męża Zygmunta Knapik w 1 rocz. śmierci, jego rodziców i teściów, siostrę i szwagrów oraz ++ z rodzin: Hankus, Kopiec, Knapik, Cich oraz Eleonorę Berkicher.
2
Do Opatrz. Bożej w int. Pawła z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże i dary Ducha św. dla niego i rodziny.
Wtorek – 09.04. Dzień powszedni
  700 1
Do Mił. Bożego za + ojca Jerzego Olczyka w 25 rocz. śmierci, brata Edwarda, bratowe Annę i Jadwigę, teścia Zenona Kopeć oraz Ryszarda i Czesławę Kopeć.
2
Do Mił. Bożego za + Zofię Waleń od Ireny i Jana z Dulczy Małej.
  800 1
Do Mił. Bożego za + babcię Emę oraz dziadka Emanuela Bismor.
2
Do Mił. Bożego za ++ męża Władysława Migut w kolejną rocz. śmierci, syna Eugeniusza, rodziców Marię i Jana Furman, Anielę i Stanisława z synem Kazimierzem Migut, siostrę Zofię z mężem Stanisławem i synem Markiem.
3
Do Mił. Bożego za ++ rodziców Henryka i Krystynę Stawiarskich, siostrę Bożenę, dziadków z obu stron oraz teścia Edwarda Pająk.
 1800 1
Do Mił. Bożego za + męża Alojzego Gajdę w kolejną rocz. śmierci.
2
Do Mił. Bożego za ++ syna Piotra Sękowskiego na pam. urodzin, Marię i Antoniego Kubaszak, Mariannę             i Stanisława Sękowskich, szwagrów, szwagierki, brata Zygmunta i siostrę Bronisławę Kubaszak.       
3
Do Mił. Bożego za + Augustyna Szymika w 30 dzień po śmierci oraz ++ jego rodziców, brata i teściów.
Środa –  10.04. Dzień powszedni
  700 W pewnej intencji.
  800 1
O życie wieczne dla + męża, ojca i dziadka Bolesława Kaps, brata Eugeniusza Fukas na pamiątkę ich urodzin oraz ++ teściów i dziadków z obu stron.
2
O błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. dla Ireny z ok. 60 urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
3
Do Mił. Bożego za + Andrzeja Paśnickiego od sąsiadów z ul. Wilsona 12.
4
Do Mił. Bożego za + Tomasza Rybaka w 30 dzień po śmierci.
 1800 1
Do Mił. Bożego za ++ rodzeństwo Helenę i Jerzego Bismor na pam. urodz., ++ rodziców i dusze w czyśćcu c.
2
Do Mił. Bożego za ++ Stanisława Czerpak, jego żonę Jadwigę,  rodziców z obu str., pokrew. Czerpak, Gliński.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek – 11.04.

Dzień powszedni

 700 Do Mił. Bożego za + Jolantę Kałuża w 10 rocz. śmierci oraz ++ rodziców i teściów.
 800 1 Do Mił. Bożego + męża Jana Dzimirę w 9 rocz. śmierci, teściów i siostrę Helenę.
2 Do Mił. Bożego za + Helenę Soppa od sąsiadów z ul. Stwosza 4.
3 Do Mił. Bożego za + Zygmunta Sadowskiego w 30 dzień p o śmierci o życie wieczne.
  1800 1 Przez wstaw. MB Bolesnej w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i ++ członków.
  2 Do Mił. Bożego za + Wernera Szafarczyka w 11 r. śm., rodziców Szafarczyk i Adamek
  3 Do Bożej Opatrz. w int. Moniki z ok. urodzin o opiekę Matki Najśw., błogosław. Boże i dary Ducha św.
Piątek – 12.04. Dzień powszedni
   700 1
Do Mił. Bożego za + brata Andrzeja Ośliśloka w 1 rocz. śmierci oraz ++ krewnych z rodziny Ośliślok.
2
Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + szwagra Henryka Mentlewicza na pamiątkę urodzin.
   800 1
Do Mił. Bożego za + tatę Józefa Krok ze wspomn. + jego żony Stefanii.
2
Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Władysława Kwak, 5-ciu braci i dziadków z obu stron.
 1630 1
Do Mił. Bożego za + ojca Aleksandra Siwika w kolejną rocz. śmierci, ++ mamy: Aleksandrę i Genowefę, ojczyma Antoniego, siostrę Natalię, 2 braci i bratową.
2
Do Mił. Bożego za + Katarzynę Burdzik na pamiątkę urodzin.
 1700
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci.
 1800 1
Do Mił. Bożego za + mamę Elfrydę Powiecka w 5 rocz. śmierci ze wspomn. + taty Ludwika.
2
Do Mił. Bożego za + Elżbietę Maliński w 2 rocz. śm., jej męża Józefa oraz ++ z pokrew. i dusze w cz. cierp.

 1830

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta /początek w kościele MB Częstochowskiej/

Sobota –13.04.

Dzień powszedni

   700 1 Do Mił. Bożego za + syna Dariusza Krukowskiego.
2 Do Opatrz. Bożej o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. i zdrowie dla Małgorzaty Figiel z ok. 75 rocz. urodzin oraz o potrzebne łaski dla męża i córki z rodziną.
   800 1 Do Mił. Bożego za + syna Zbigniewa w 21 rocz. śmierci, męża Zygmunta Kaczor i syna Krzysztofa, rodziców z obu stron i rodzeństwo.
2 Do Mił. Bożego za + Marzennę Ugorek w 4 rocz. śmierci, jej siostrę Halinę, ojca Jana i teścia Edwina.
3 Do Mił. Bożego za ++ Urszulę i Andrzeja Miarka, Gertrudę i Bernarda Golców, Annę i Jana Szyrmel oraz braci: Jana i Jerzego.
 1800  1 Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Jerzego Orlika w rocz. śmierci ze wspomn. + jego żony Anastazji.
2 Przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Edwarda Bochenka z ok. 80 rocz. urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błogosław. i potrzebne łaski.

Niedziela –14.04.

 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 700
/Szpital/
 700 Do Mił. Bożego za + Ewalda Szulca w 9 rocz. śmierci, jego rodziców Gertrudę i Gerarda, brata Zygmara.
  830 1
Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Rity i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB NP, zdrowie i błog. Boże dla Doroty Barskiej z ok. 81 rocz. urodzin oraz o potrzebne łaski i dary Ducha św. dla całej rodziny.
  2
Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Genowefy i Stefana z ok. 55 rocz. ślubu oraz Ewy i Andrzeja z ok. 30 rocz. śl./TD
 1000 1 Przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. Mariusza i Grzegorza Cichów z ok. 40 rocz. urodz. o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw. i potrzebne łaski dla nich i całej rodziny.
  2 Do Mił. Bożego za + Urszulę Baranek w 1 rocznicę śmierci.
 1130 1 Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw.      i zdrowie dla męża, ojca i dziadka Ryszarda z okazji 75 rocz. urodzin i błogosław. dla rodziny.
2 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. małż. Małgorzaty i Stanisława Giemzów z okazji 55 rocz. ślubu jako podziękowanie za wspólnie przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie oraz błogosław. Boże dla syna i córek z rodzinami. /TD/
1630 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za odebrane łaski i przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla Marii Barańskiej z ok. 85 rocz. urodz. i rodziny./TD
1930 Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.