„Wystarczył jeden promień, by w Knurowie zaświeciło słońce”

Światowy Dzień Chorego w parafii śś. Cyryla i Metodego był w tym roku bardzo wyjątkowy, ponieważ w jego obchody włączyły się dzieci knurowskich szkół  i przedszkola. A wszystko zaczęło się od tego, że siostra na lekcji religii poprosiła chętne dzieci, by wykonały laurkę dla chorego. Ku jej zaskoczeniu i ogromnej radości jeden uczeń odpowiedział na jej apel i przyniósł na następną lekcję laurkę, którą wykonał z pomocą swojej mamy. Wrażliwość dziecięcego serca sprawiła, że siostry poprosiły dzieci z którymi pracują o wykonanie laurek dla ludzi chorych i starszych w naszej parafii. Ksiądz Proboszcz Mirosław Pelc z wielką życzliwością odniósł się do naszego pomysłu i zadeklarował, że rozda laurki chorym i starszym parafianom na Mszy świętej 11 lutego. Dzieci wykazały się wielką otwartością serca i ogromną różnorodnością swoich talentów. Dzięki ich zaangażowaniu siostry zebrały ponad 300 laurek, które rozradowały serca parafian, obecnych na Mszy świętej w tym dniu, a także serca chorych w szpitalu, gdzie kapelanem jest ksiądz Michał Kosek. Największą nagrodą dla nas była wiadomość, że nasze laurki były miłym i wzruszającym prezentem dla tych, którzy zostali nimi obdarowani. Drodzy chorzy i starsi parafianie cieszymy się, że mogliśmy sprawić Wam radość!