<>

INTENCJE MSZALNE OD 08.04. – DO 15.04. 2018 R.

Niedziela – 08.04.

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

  700

/Szpital/

  700

1

Do Mił. Bożego za + Henryka Szolc w 12 rocznicę śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + Marię Jabłkowską w 30 dzień po śmierci.

  830

1

Do Mił. Bożego za + męża Władysława Migut w kolejną rocz. śm., syna Eugeniusza, rodziców Marię i Jana Furman, Anielę i Stanisława z synem Kazimierzem Migut, siostrę Zofię z mężem Stanisławem i synem Markiem Noworól.

2

Do Bożego Mił. za + Dorotę Dawidczyk w 13 rocznicę śmierci.

1000

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla Oleńki, Joanny i Jadwigi z rodzinami ze wspomn. + ich ojca Piotra.

2

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław., opiekę MB Częstochowskiej i dary Ducha św. dla Ireneusza Kobiałko z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodziny.

1130

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

1630

Do Mił. Bożego za + Stefanię Mazur w kolejną rocz. śmierci oraz ++ jej rodziców Annę i Mikołaja Pakura.

1930

Do Mił. Bożego za ++ męża Andrzeja Giereś w 2 rocz. śmierci, teściów Giereś, rodziców i rodzeństwo Ciepliński oraz zięcia Franciszka w 2 rocz. śmierci.

Poniedziałek – -09.04.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 700

/Klasztor/ O błogosław. Boże, dary Ducha św. i zawierzenie Maryi córki Alicji.

 700

Do Mił. Bożego za + syna Piotra Sękowskiego na pam. urodzin, rodziców Antoniego i Marię Kubaszak, teściów Stanisława i Mariannę Sękowskich, Zygmunta i siostrę Bronisławę.  

 800

1

W intencji Seniorów naszej parafii.

2

Do Bożego Mił. za + Kazimierę Karlińską w 5 rocz. śm., rodziców, dziadków i babcię, krewnych i sąsiadów.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Ewalda Kwaśniok w 17 rocz. śmierci, jego rodziców, teściów Szarf i pokrewień.

2

Do Bożego Mił. za ++ Irenę i Franciszka Drewniak w kolejną rocz. śmierci, brata Joachima Woźnica.

3

W intencji dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wtorek – 10.04.

Dzień powszedni

  700

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Józefa Longosz w 8 rocz. śmierci, rodziców Longosz i Czaplińskich, dusze cz.

2

Do Bożego Mił. za + Stanisława Kaczor w 30 dzień po śmierci.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Emę i Jana , ojczyma Ignacego, siostrę Jolantę i 2 szwagrów w kolejne rocz. śmierci oraz ++ z pokrew. Chudoba i Graca.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Anny i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Tadeusza Połednik z ok. 80 rocz. urodzin. /TD/

 1800

1

Do Mił. Bożego za + męża Alojzego Gajda w kolejną rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + męża i  ojca Bolesława Kaps, brata Eugeniusza Fukas na pam. ich urodzin, ++ teściów, dziadków Orzeszek i ++ krewnych z rodziny.

3

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Janinę i Henryka Skrzypiec, ++ ich rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

Środa –  11.04.

Dzień powszedni

  700

1

Do Mił. Bożego za + ojca Henryka Osmańskiego w 2 rocznicę śmierci.

2

O błog. Boże, opiekę Matki Najśw. i zdrowie dla Luizy Baron z ok. urodzin oraz potrzebne łaski dla rodziny.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ ojca Aleksandra Siwik i mamę Aleksandrę oraz teściową Genowefę Jakubowską.

2

Do Bożego Mił. za ++ ojca Mariana Bagińskiego w 25 rocz. śmierci, jego żonę Janinę, syna Stefana i synową Wiesławę.

1800

1

Do Mił. Bożego za + Wernera Szafarczyka w 10 rocz. śm., rodziców Szafarczyk i Adamek, pokrew. z obu str.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą o błogosław. Boże dla Krzysztofa Seliga z ok. 40 rocz. urodzin i potrzebne łaski dla żony i dzieci.

3

Do Bożego Mił. za + Teresę Kowieczenko w 30 dzień po śmierci.

Czwartek – 12.04.

Dzień powszedni

 700

Do Mił. Bożego za ++ brata Sławomira Szczygło w 4 rocz. śmierci, rodziców Jana i Ewę, ++ z pokrew. Szczygło i Majewski.

 800

1

Do Bożego Mił. za ++rodziców Agnieszkę i Józefa Czyszczoń, 2-braci i 3-siostry, siostrzeńca Henryka.

2

Do Mił. Bożego za + siostrę Jolantę Kałuża w 9 rocznicę śmierci.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ siostrę Krystynę Blacha, rodziców Mariannę i Józefa Blacha oraz Walerię i Jana Pieruszka.

2

Do Bożego Mił. za ++ Elżbietę Malińską w 1 rocz. śmierci, jej męża Józefa, rodziców Paulinę i Tomasza Madejczyk, siostry, braci oraz teściów.

3

Do Mił. Bożego za + Jerzego Białeckiego w 5 rocz. śmierci,++ bliskich krewnych i dusze w czyśćcu cierp.

Piątek – 13.04.

Dzień powszedni

   700

Do Mił. Bożego za ++ Hannę Łytek, jej męża Józefa, rodziców Mordziołek, braci, siostry i szwagrów.

   800

1

Do Mił. Bożego za +Walentego Losza w kolejną rocz. śm. ze wspomn. + jego żony Anny, synów: Bernarda i Stefana, synową Franciszkę, dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Bożego Mił. za + Andrzeja Dubiel od cioci Teresy.

 1630

1

Do Mił. Bożego za + mamę Elfrydę Powiecka w 4 rocz. śmierci ze wspomnieniem + taty Ludwika.

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Annę i Tadeusza Gębka, ojca Jana Ciepielewskiego, brata Tomasza, pokrew.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ syna Zbigniewa Kaczor w 20 rocz. śmierci, męża Zygmunta, syna Krzysztofa, rodziców, teściów i rodzeństwo.

2

Do Bożego Mił. za + Helmuta Sobocik w 30 dzień po śmierci.

Sobota –14.04.

Dzień powszedni

    700

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Krystynę i Henryka, dziadków z obu stron, siostrę Bożenę i teścia Edwarda.

    800

1

Do Mił. Bożego za + ojca Pawła Szulc ze wspomnieniem + jego żony Pelagii w kolejne rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + Ewalda Szulca w 8 rocz. śmierci, jego ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierp.

3

Do Mił. Bożego za ++ Annę Wyżgolik w 4 rocz. śmierci, jej rodziców, brata Konrada, siostrę Martę i pokrew.

4

Do Bożego Mił. za + Franciszka Cupok w 30 dzień po śmierci.

  1400

W intencji nowożeńców: Wiesław Wójcik – Zdzisława Borek

  1800

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Rity z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB NP, zdrowie i błog. Boże dla Doroty Barskiej z ok. 80 rocz. urodz. oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. /TD/

2

Do Bożej Opatrz. w int. Mariana  z okazji  urodzin o Boże błogosł., zdrowie i opiekę Matki Najśw.

Niedziela – 15.04.

III Niedziela Wielkanocna

 700

/Szpital/

 700

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

 830

Do Mił. Bożego za ++ ojca Józefa Krok, mamę Stefanię, dziadków i ciocię Otylię.

1000

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. w int. Franciszka Rams z ok. 1 rocz. urodzin i przyjęcia sakram. chrztu św. o opiekę Aniołów Stróżów i błogosław. Boże oraz o potrzebne łaski dla rodziców i rodzeństwa.

1130

1

Do Opatrz. Bożej za pośrednictwem bł. ks. Michała Sopoćki – Apostoła Miłosierdzia Bożego i MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 lat pożycia małżeńskiego Janiny i Bohdana Grzybowskich z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie dla nich i całej rodziny. /TD/

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. ,zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Renaty i Maksymiliana Dziwoki z ok. 55 rocz. ślubu oraz o błogosław. dla synów z rodzinami. /TD/

1630

1

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i zdrowie dla Wandy z ok. 70 rocz. urodzin i całej rodziny. /TD/

2

Do Opatrz. Bożej w int. Roberta Gabryś z ok. 40 rocz. urodz. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., błogosław. oraz dary Ducha św. dla niego i całej rodziny.

1930

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę, błogosław. Boże i zdrowie dla małż. Elżbiety i Piotra Pierończyk z ok. 40 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla rodziny. /TD/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela – 08.04.

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

  700

/Szpital/

  700

1

Do Mił. Bożego za + Henryka Szolc w 12 rocznicę śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + Marię Jabłkowską w 30 dzień po śmierci.

  830

1

Do Mił. Bożego za + męża Władysława Migut w kolejną rocz. śm., syna Eugeniusza, rodziców Marię i Jana Furman, Anielę i Stanisława z synem Kazimierzem Migut, siostrę Zofię z mężem Stanisławem i synem Markiem Noworól.

2

Do Bożego Mił. za + Dorotę Dawidczyk w 13 rocznicę śmierci.

1000

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla Oleńki, Joanny i Jadwigi z rodzinami ze wspomn. + ich ojca Piotra.

2

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław., opiekę MB Częstochowskiej i dary Ducha św. dla Ireneusza Kobiałko z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodziny.

1130

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

1630

Do Mił. Bożego za + Stefanię Mazur w kolejną rocz. śmierci oraz ++ jej rodziców Annę i Mikołaja Pakura.

1930

Do Mił. Bożego za ++ męża Andrzeja Giereś w 2 rocz. śmierci, teściów Giereś, rodziców i rodzeństwo Ciepliński oraz zięcia Franciszka w 2 rocz. śmierci.

Poniedziałek – -09.04.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 700

/Klasztor/ O błogosław. Boże, dary Ducha św. i zawierzenie Maryi córki Alicji.

 700

Do Mił. Bożego za + syna Piotra Sękowskiego na pam. urodzin, rodziców Antoniego i Marię Kubaszak, teściów Stanisława i Mariannę Sękowskich, Zygmunta i siostrę Bronisławę.  

 800

1

W intencji Seniorów naszej parafii.

2

Do Bożego Mił. za + Kazimierę Karlińską w 5 rocz. śm., rodziców, dziadków i babcię, krewnych i sąsiadów.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Ewalda Kwaśniok w 17 rocz. śmierci, jego rodziców, teściów Szarf i pokrewień.

2

Do Bożego Mił. za ++ Irenę i Franciszka Drewniak w kolejną rocz. śmierci, brata Joachima Woźnica.

3

W intencji dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wtorek – 10.04.

Dzień powszedni

  700

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Józefa Longosz w 8 rocz. śmierci, rodziców Longosz i Czaplińskich, dusze cz.

2

Do Bożego Mił. za + Stanisława Kaczor w 30 dzień po śmierci.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Emę i Jana , ojczyma Ignacego, siostrę Jolantę i 2 szwagrów w kolejne rocz. śmierci oraz ++ z pokrew. Chudoba i Graca.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Anny i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Tadeusza Połednik z ok. 80 rocz. urodzin. /TD/

 1800

1

Do Mił. Bożego za + męża Alojzego Gajda w kolejną rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + męża i  ojca Bolesława Kaps, brata Eugeniusza Fukas na pam. ich urodzin, ++ teściów, dziadków Orzeszek i ++ krewnych z rodziny.

3

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Janinę i Henryka Skrzypiec, ++ ich rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

Środa –  11.04.

Dzień powszedni

  700

1

Do Mił. Bożego za + ojca Henryka Osmańskiego w 2 rocznicę śmierci.

2

O błog. Boże, opiekę Matki Najśw. i zdrowie dla Luizy Baron z ok. urodzin oraz potrzebne łaski dla rodziny.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ ojca Aleksandra Siwik i mamę Aleksandrę oraz teściową Genowefę Jakubowską.

2

Do Bożego Mił. za ++ ojca Mariana Bagińskiego w 25 rocz. śmierci, jego żonę Janinę, syna Stefana i synową Wiesławę.

1800

1

Do Mił. Bożego za + Wernera Szafarczyka w 10 rocz. śm., rodziców Szafarczyk i Adamek, pokrew. z obu str.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą o błogosław. Boże dla Krzysztofa Seliga z ok. 40 rocz. urodzin i potrzebne łaski dla żony i dzieci.

3

Do Bożego Mił. za + Teresę Kowieczenko w 30 dzień po śmierci.

Czwartek – 12.04.

Dzień powszedni

 700

Do Mił. Bożego za ++ brata Sławomira Szczygło w 4 rocz. śmierci, rodziców Jana i Ewę, ++ z pokrew. Szczygło i Majewski.

 800

1

Do Bożego Mił. za ++rodziców Agnieszkę i Józefa Czyszczoń, 2-braci i 3-siostry, siostrzeńca Henryka.

2

Do Mił. Bożego za + siostrę Jolantę Kałuża w 9 rocznicę śmierci.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ siostrę Krystynę Blacha, rodziców Mariannę i Józefa Blacha oraz Walerię i Jana Pieruszka.

2

Do Bożego Mił. za ++ Elżbietę Malińską w 1 rocz. śmierci, jej męża Józefa, rodziców Paulinę i Tomasza Madejczyk, siostry, braci oraz teściów.

3

Do Mił. Bożego za + Jerzego Białeckiego w 5 rocz. śmierci,++ bliskich krewnych i dusze w czyśćcu cierp.

Piątek – 13.04.

Dzień powszedni

   700

Do Mił. Bożego za ++ Hannę Łytek, jej męża Józefa, rodziców Mordziołek, braci, siostry i szwagrów.

   800

1

Do Mił. Bożego za +Walentego Losza w kolejną rocz. śm. ze wspomn. + jego żony Anny, synów: Bernarda i Stefana, synową Franciszkę, dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Bożego Mił. za + Andrzeja Dubiel od cioci Teresy.

 1630

1

Do Mił. Bożego za + mamę Elfrydę Powiecka w 4 rocz. śmierci ze wspomnieniem + taty Ludwika.

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Annę i Tadeusza Gębka, ojca Jana Ciepielewskiego, brata Tomasza, pokrew.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ syna Zbigniewa Kaczor w 20 rocz. śmierci, męża Zygmunta, syna Krzysztofa, rodziców, teściów i rodzeństwo.

2

Do Bożego Mił. za + Helmuta Sobocik w 30 dzień po śmierci.

Sobota –14.04.

Dzień powszedni

    700

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Krystynę i Henryka, dziadków z obu stron, siostrę Bożenę i teścia Edwarda.

    800

1

Do Mił. Bożego za + ojca Pawła Szulc ze wspomnieniem + jego żony Pelagii w kolejne rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + Ewalda Szulca w 8 rocz. śmierci, jego ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierp.

3

Do Mił. Bożego za ++ Annę Wyżgolik w 4 rocz. śmierci, jej rodziców, brata Konrada, siostrę Martę i pokrew.

4

Do Bożego Mił. za + Franciszka Cupok w 30 dzień po śmierci.

  1400

W intencji nowożeńców: Wiesław Wójcik – Zdzisława Borek

  1800

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Rity z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB NP, zdrowie i błog. Boże dla Doroty Barskiej z ok. 80 rocz. urodz. oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. /TD/

2

Do Bożej Opatrz. w int. Mariana  z okazji  urodzin o Boże błogosł., zdrowie i opiekę Matki Najśw.

Niedziela – 15.04.

III Niedziela Wielkanocna

 700

/Szpital/

 700

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

 830

Do Mił. Bożego za ++ ojca Józefa Krok, mamę Stefanię, dziadków i ciocię Otylię.

1000

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. w int. Franciszka Rams z ok. 1 rocz. urodzin i przyjęcia sakram. chrztu św. o opiekę Aniołów Stróżów i błogosław. Boże oraz o potrzebne łaski dla rodziców i rodzeństwa.

1130

1

Do Opatrz. Bożej za pośrednictwem bł. ks. Michała Sopoćki – Apostoła Miłosierdzia Bożego i MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 lat pożycia małżeńskiego Janiny i Bohdana Grzybowskich z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie dla nich i całej rodziny. /TD/

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. ,zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Renaty i Maksymiliana Dziwoki z ok. 55 rocz. ślubu oraz o błogosław. dla synów z rodzinami. /TD/

1630

1

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i zdrowie dla Wandy z ok. 70 rocz. urodzin i całej rodziny. /TD/

2

Do Opatrz. Bożej w int. Roberta Gabryś z ok. 40 rocz. urodz. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., błogosław. oraz dary Ducha św. dla niego i całej rodziny.

1930

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę, błogosław. Boże i zdrowie dla małż. Elżbiety i Piotra Pierończyk z ok. 40 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla rodziny. /TD/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela – 08.04.

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

  700

/Szpital/

  700

1

Do Mił. Bożego za + Henryka Szolc w 12 rocznicę śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + Marię Jabłkowską w 30 dzień po śmierci.

  830

1

Do Mił. Bożego za + męża Władysława Migut w kolejną rocz. śm., syna Eugeniusza, rodziców Marię i Jana Furman, Anielę i Stanisława z synem Kazimierzem Migut, siostrę Zofię z mężem Stanisławem i synem Markiem Noworól.

2

Do Bożego Mił. za + Dorotę Dawidczyk w 13 rocznicę śmierci.

1000

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Piekarskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże dla Oleńki, Joanny i Jadwigi z rodzinami ze wspomn. + ich ojca Piotra.

2

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław., opiekę MB Częstochowskiej i dary Ducha św. dla Ireneusza Kobiałko z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodziny.

1130

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

1630

Do Mił. Bożego za + Stefanię Mazur w kolejną rocz. śmierci oraz ++ jej rodziców Annę i Mikołaja Pakura.

1930

Do Mił. Bożego za ++ męża Andrzeja Giereś w 2 rocz. śmierci, teściów Giereś, rodziców i rodzeństwo Ciepliński oraz zięcia Franciszka w 2 rocz. śmierci.

Poniedziałek – -09.04.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 700

/Klasztor/ O błogosław. Boże, dary Ducha św. i zawierzenie Maryi córki Alicji.

 700

Do Mił. Bożego za + syna Piotra Sękowskiego na pam. urodzin, rodziców Antoniego i Marię Kubaszak, teściów Stanisława i Mariannę Sękowskich, Zygmunta i siostrę Bronisławę.  

 800

1

W intencji Seniorów naszej parafii.

2

Do Bożego Mił. za + Kazimierę Karlińską w 5 rocz. śm., rodziców, dziadków i babcię, krewnych i sąsiadów.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Ewalda Kwaśniok w 17 rocz. śmierci, jego rodziców, teściów Szarf i pokrewień.

2

Do Bożego Mił. za ++ Irenę i Franciszka Drewniak w kolejną rocz. śmierci, brata Joachima Woźnica.

3

W intencji dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wtorek – 10.04.

Dzień powszedni

  700

1

Do Mił. Bożego za ++ męża Józefa Longosz w 8 rocz. śmierci, rodziców Longosz i Czaplińskich, dusze cz.

2

Do Bożego Mił. za + Stanisława Kaczor w 30 dzień po śmierci.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Emę i Jana , ojczyma Ignacego, siostrę Jolantę i 2 szwagrów w kolejne rocz. śmierci oraz ++ z pokrew. Chudoba i Graca.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Anny i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Tadeusza Połednik z ok. 80 rocz. urodzin. /TD/

 1800

1

Do Mił. Bożego za + męża Alojzego Gajda w kolejną rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + męża i  ojca Bolesława Kaps, brata Eugeniusza Fukas na pam. ich urodzin, ++ teściów, dziadków Orzeszek i ++ krewnych z rodziny.

3

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Janinę i Henryka Skrzypiec, ++ ich rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

Środa –  11.04.

Dzień powszedni

  700

1

Do Mił. Bożego za + ojca Henryka Osmańskiego w 2 rocznicę śmierci.

2

O błog. Boże, opiekę Matki Najśw. i zdrowie dla Luizy Baron z ok. urodzin oraz potrzebne łaski dla rodziny.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ ojca Aleksandra Siwik i mamę Aleksandrę oraz teściową Genowefę Jakubowską.

2

Do Bożego Mił. za ++ ojca Mariana Bagińskiego w 25 rocz. śmierci, jego żonę Janinę, syna Stefana i synową Wiesławę.

1800

1

Do Mił. Bożego za + Wernera Szafarczyka w 10 rocz. śm., rodziców Szafarczyk i Adamek, pokrew. z obu str.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP z podziękowaniem za odebrane łaski i opiekę z prośbą o błogosław. Boże dla Krzysztofa Seliga z ok. 40 rocz. urodzin i potrzebne łaski dla żony i dzieci.

3

Do Bożego Mił. za + Teresę Kowieczenko w 30 dzień po śmierci.

Czwartek – 12.04.

Dzień powszedni

 700

Do Mił. Bożego za ++ brata Sławomira Szczygło w 4 rocz. śmierci, rodziców Jana i Ewę, ++ z pokrew. Szczygło i Majewski.

 800

1

Do Bożego Mił. za ++rodziców Agnieszkę i Józefa Czyszczoń, 2-braci i 3-siostry, siostrzeńca Henryka.

2

Do Mił. Bożego za + siostrę Jolantę Kałuża w 9 rocznicę śmierci.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ siostrę Krystynę Blacha, rodziców Mariannę i Józefa Blacha oraz Walerię i Jana Pieruszka.

2

Do Bożego Mił. za ++ Elżbietę Malińską w 1 rocz. śmierci, jej męża Józefa, rodziców Paulinę i Tomasza Madejczyk, siostry, braci oraz teściów.

3

Do Mił. Bożego za + Jerzego Białeckiego w 5 rocz. śmierci,++ bliskich krewnych i dusze w czyśćcu cierp.

Piątek – 13.04.

Dzień powszedni

   700

Do Mił. Bożego za ++ Hannę Łytek, jej męża Józefa, rodziców Mordziołek, braci, siostry i szwagrów.

   800

1

Do Mił. Bożego za +Walentego Losza w kolejną rocz. śm. ze wspomn. + jego żony Anny, synów: Bernarda i Stefana, synową Franciszkę, dusze w czyśćcu cierp.

2

Do Bożego Mił. za + Andrzeja Dubiel od cioci Teresy.

 1630

1

Do Mił. Bożego za + mamę Elfrydę Powiecka w 4 rocz. śmierci ze wspomnieniem + taty Ludwika.

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Annę i Tadeusza Gębka, ojca Jana Ciepielewskiego, brata Tomasza, pokrew.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ syna Zbigniewa Kaczor w 20 rocz. śmierci, męża Zygmunta, syna Krzysztofa, rodziców, teściów i rodzeństwo.

2

Do Bożego Mił. za + Helmuta Sobocik w 30 dzień po śmierci.

Sobota –14.04.

Dzień powszedni

    700

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Krystynę i Henryka, dziadków z obu stron, siostrę Bożenę i teścia Edwarda.

    800

1

Do Mił. Bożego za + ojca Pawła Szulc ze wspomnieniem + jego żony Pelagii w kolejne rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + Ewalda Szulca w 8 rocz. śmierci, jego ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierp.

3

Do Mił. Bożego za ++ Annę Wyżgolik w 4 rocz. śmierci, jej rodziców, brata Konrada, siostrę Martę i pokrew.

4

Do Bożego Mił. za + Franciszka Cupok w 30 dzień po śmierci.

  1400

W intencji nowożeńców: Wiesław Wójcik – Zdzisława Borek

  1800

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Rity z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB NP, zdrowie i błog. Boże dla Doroty Barskiej z ok. 80 rocz. urodz. oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. /TD/

2

Do Bożej Opatrz. w int. Mariana  z okazji  urodzin o Boże błogosł., zdrowie i opiekę Matki Najśw.

Niedziela – 15.04.

III Niedziela Wielkanocna

 700

/Szpital/

 700

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

 830

Do Mił. Bożego za ++ ojca Józefa Krok, mamę Stefanię, dziadków i ciocię Otylię.

1000

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. w int. Franciszka Rams z ok. 1 rocz. urodzin i przyjęcia sakram. chrztu św. o opiekę Aniołów Stróżów i błogosław. Boże oraz o potrzebne łaski dla rodziców i rodzeństwa.

1130

1

Do Opatrz. Bożej za pośrednictwem bł. ks. Michała Sopoćki – Apostoła Miłosierdzia Bożego i MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 lat pożycia małżeńskiego Janiny i Bohdana Grzybowskich z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie dla nich i całej rodziny. /TD/

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw. ,zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Renaty i Maksymiliana Dziwoki z ok. 55 rocz. ślubu oraz o błogosław. dla synów z rodzinami. /TD/

1630

1

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i zdrowie dla Wandy z ok. 70 rocz. urodzin i całej rodziny. /TD/

2

Do Opatrz. Bożej w int. Roberta Gabryś z ok. 40 rocz. urodz. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., błogosław. oraz dary Ducha św. dla niego i całej rodziny.

1930

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę, błogosław. Boże i zdrowie dla małż. Elżbiety i Piotra Pierończyk z ok. 40 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla rodziny. /TD/