<>

INTENCJE MSZALNE OD 18.02. – DO 25.02. 2018 R.

Niedziela – 18.02.

I Niedziela Wielkiego Postu  

  700

/Szpital/

  700

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Dorotę i Alojzego Faber, bratową Łucję, teściów Jadwigę i Jerzego Szendzielorz, dziadków Poliwkę, Faber, dusze w czyśćcu cierp.

  830

Do Mił. Bożego za + męża Henryka Jordan w 5 rocz. śmierci, jego rodziców, teściów, pokrew. Jordan, Szendzielorz.

1000

1

Do Mił. Bożego za + mamę Bronisławę Gałat, jej męża Józefa, zięcia, rodziców i rodzeństwo.

2

Do Opatrz. Bożej w int. Adama z ok. 10 rocz. urodz. o opiekę Matki Najśw. i Aniołów Stróżów, dary Ducha św.,  błogosław. Boże dla niego i rodziców.

1130

Suma Odpustowa – Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

1630

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i zdrowie dla Janusza  z ok. 50 r. urodzin, dla żony i dzieci. /TD/

1930

1

Do Mił. Bożego za + mamę Zofię Guziak w 5 rocz. śmierci oraz + tatę Stanisława.

2

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i dary Ducha św. dla Natalii Śliwińskiej  z ok. 18 r. urodzin, dla rodziców i brata Patryka.

Poniedziałek – -19.02.

Dzień powszedni

 700

/Klasztor/ Do Mił. Bożego za + szwagra Huberta Kurek, jego wnuczkę Barbarę, ++ z rodzin: Kurek, Barski i Franek.

 700

Do Mił. Bożego za ++ parafian, księży i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii.

 800

1

Do Mił. Bożego za + męża Jerzego Nadricznego w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów.

2

Do Mił. Bożego za + Barbarę Wilk w 2 rocz. śmierci oraz ++ krewnych z rodziny Chruśnik.

3

Do Bożego Mił. za + Andrzeja Dubiel od Agnieszki i Marty z rodzinami.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ mamę Marię Czerny, jej męża Wilhelma i brata Leona

2

Do Bożego Mił. za + o życie wieczne dla + Gabrieli Pawletko w 3 rocz. śmierci.

Wtorek – 20.02.

Dzień powszedni

  700

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Natalii Kiełkowskiej w 19 rocznicę śmierci.

  800

1

Do Mił. Bożego za + Halinę Malcherczyk od sąsiadów z ul. Mieszka I 5A.

2

Do Bożego Mił. za + męża Zygmunta Ostrowskiego w 10 rocz. śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz wnuczka Sebastiana Dykę.

3

Do Bożego Mił. za + Jana Wilk od Teresy i Stanisława ze Stronia.

 1800

1

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + męża Michała Wasilewskiego w 5 rocz. śmierci..

2

Do Bożego Mił. za ++ Aleksandrę Siwik, Natalię Pordzik, Genowefę Jakubowską na pam. urodz. oraz ++ z pokrew. Siwik, Darmetko, Kobeszko, Pordzik i Nowak.

3

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP jako podziękowanie za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, błogosław. Boże i zdrowie dla małż. Henryki i Marka Jabłońskich z ok. 47 rocz. ślubu

Środa –  21.02.

Dzień powszedni

  700

Do Bożego Mił. o życie wieczne dla + Roberta Losza w kolejną rocznicę śmierci.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Elżbietę i Ludwika Szymoszek w kolejne rocz. śmierci oraz ++ krewnych z rodzin: Szendzielorz i Szymoszek.

2

Do Bożego Mił. za + żonę i mamę Lubomirę Grochal w 2 rocz. śmierci.

3

Do Mił. Bożego za + Mariannę Wojtyniak w 30 dzień po śmierci.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ Małgorzatę Szulik, jej męża Alfonsa i syna Marka w 6 rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Mariana Gudykę w 15 r. śm., jego rodziców i teściów.

Czwartek – 22.02.

Święto Katedry Św. Piotra Apostoła

  700

Do Bożego Mił. za + Czesława Skonieczka od brata Sylwestra z rodziną.

  800

1

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla ++ rodziców Czesława i Tekli Kostrzak, braci Feliksa i Zdzisława.

 

2

Do Bożej Opatrz. przez wstaw. MB Częstoch. z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryka Dynek z ok. urodzin oraz o błogosław. Boże dla niego i całej rodziny.

1800

1

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + brata Józefa Małek w 8 rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za ++ Marię Mryka, krewnych z jej rodziny, księży: Teodora Raka, Bernarda Skrzypczyka, misjonarzy i siostry zakonne.

3

Do Opatrz. Bożej w int. Barbary o błogosław. Boże, łaskę zdrowia oraz o opiekę Matki Najśw. i św. Rity.

Piątek – 23.02.

Dzień powszedni

   700

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Krystiana Golec od przyjaciół z Klubu Kajakowego „Orlik”.

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Krystynę i Alojzego Skorupa, mamę Bronisławę Bojko, dziadków Stelmach, Skorupa i Sładek w kolejne rocz. śmierci.

2

Do Bożego Mił. za ++ ojców: Ryszarda Weps i Ernesta Chrobok na pamiątkę urodzin.

 1630

1

Do Mił. Bożego za + brata Tomasza Ciepielewskiego w 2 rocznicę śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + Władysława Cedzidło w 30 dzień po śmierci.

 1700

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców i teściów Skapczyk, Klaczka, Zaik, Fabian, Nikodema Kot, męża Gintera, syna Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące.

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Adelę i Gerarda Słonina w kolejne rocz. śmierci, Halinę i Bogumiła Baluch, dziadków Bismor i Słonina, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

 1830

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych.

Sobota –24.02.

Dzień powszedni

  700

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Jana Lenża.

  800

1

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + syna Piotra Poda w 1 rocznicę śmierci.

2

Do Bożego Mił. za + mamę, babcię Magdalenę Florian w 10 rocz. śmierci ze wspomn. + jej męża Konrada.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + brata Ryszarda Cyganek w kolejną rocz. śmierci, ++ rodziców i krewnych.

2

Do Bożego Mił. za ++ męża Eugeniusza Gawęda w 2 rocz. śmierci,  Jana i Urszulę Włoka, teścia Zygmunta Gawęda i dusze w czyśćcu cierpiące.

3

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i zdrowie dla Urszuli Szymeckiej  z ok. 70 r. urodzin i potrzebne łaski dla rodziny./TD/

Niedziela – 25.02.

II Niedziela Wielkiego Postu

 700

/Szpital/

 700

Do Mił. Bożego za ++ Dorotę Liduch w 2 rocz. śmierci, rodziców Apolonię i Floriana, braci: Jerzego, Henryka i Janka.

 830

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za dar życia , zdrowie i otrzymane łaski prosząc o dalszą opiekę i dary Ducha św. dla Filipa Piszczek z ok. 15 rocz. urodz., potrzebne łaski dla rodziców i brata.

2

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i błogosław. Boże dla Ewy z ok. 50 rocz. urodzin, dla męża i całej rodziny. /TD/

1000

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w int. Roberta z okazji urodzin o opiekę Matki Najśw., dary Ducha św. i potrzebne łaski dla niego, żony i córek.

1130

1

O Boże błogosław., opiekę Matki Pięknej Miłości i śś. Cyryla i Metodego i zdrowie dla Bogusława z ok. 70 rocz. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. /TD/

2

Do Opatrz. Bożej w int. Moniki Witkowskiej z ok. 40 rocz. urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie oraz błogosław. Boże dla całej rodziny.

3

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. MB NP z podziękowaniem za opiekę i przeżyte lata z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Danuty Płaza z okazji 80 rocz. urodzin i całej rodziny. /TD/

1630

O Boże błogosław. i opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św.

1930

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.