<>

INTENCJE MSZALNE OD 11. 02. – DO 18.02. 2018 R.

Niedziela – 11.02.

VI Niedziela Zwykła  

  700

/Szpital/

  700

Do Mił. Bożego za ++ dziadków Emanuela i Emę Bismor.

  830

Do Mił. Bożego za + brata Norberta Tkocz, rodziców Annę i Jana oraz Marię i Henryka Jordan.

1000

1

Do Mił. Bożego za + tatę Tadeusza w 4 rocz. śmierci, mamę Zofię, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.

2

Do Bożego Mił. o życie wieczne dla + Karola Nowok w 30 dzień po śmierci.

1130

1

Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

2

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław Boże dla Marii Oleś z okazji urodzin.

1630

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i dary Ducha św. dla Natalii Śliwińskiej  z ok. 18 r. urodzin, dla rodziców i brata Patryka.

1930

Do Mił. Bożego za + Gertrudę Smykla w 1 rocz. śmierci.

Poniedziałek – -12.02.

Dzień powszedni

 700

/Klasztor/ Do Mił. Bożego za ++ Pelagię i Wilhelma Matysik, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.

 700

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + ojca Teodora Mańka w kolejną rocznicę śmierci.

 800

1

Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Jana Karawajczyk w kolejną rocz. śmierci ze wspomn. ++ rodziców z obu stron.

2

Do Mił. Bożego za + żonę i mamę Bronisławę Jaworek w 3 rocznicę śmierci.

3

Do Bożego Mił. za + męża Bernarda Bismor w kolejną rocz. śmierci oraz ++ jego rodziców i teściów.

1800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Józefa Golec w kolejną rocz. śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Latocha, szwagra Lutera i siostrzenicę Karinę w kolejne rocz. śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 13.02.

Dzień powszedni

  700

1

Do Mił. Bożego za + brata Leona Spojda w 9 rocz. śmierci, rodziców Franciszkę i Pawła, brata Jerzego, siostrę Blandynę, teściów, szwagrów, ++ z pokrew. Spojda, Wilkoń, Lubojański, Markiewka, Paprotny, Pijowczyk i Bryłka.

2

Do Bożego Mił. za + Barbarę Łysiak w 5 rocz. śmierci, + jej córkę Katarzynę na pam. urodz. oraz ++ z rodzin Łysiak i Puc, dusze w czyśćcu cierp.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Rudolfa Wichary, Elfrydę i Wilibalda Stronczyk, syna Dariusza.

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Danielę i Mariana Pawłowskich, babcie: Mariannę Pędzioch i Leokadię Pawłowską.

3

Do Mił. Bożego za + Reginę Adamek od cioci Marii Mari Maćkowiak z Poznania.

4

Do Bożego Mił. za + Weronikę Czempiel w dniu pogrzebu.

 1800

1

Do Mił. Bożego za ++ mamę Helenę Górek na pam. urodz., ojca Franciszka w kolejną rocz. śm., bratową Kunegundę Górek.

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Adelajdę i Jana Kaletka oraz Adelajdę i Pawła Minas w kolejne rocz. śmierci

Środa –  14.02.

Środa Popielcowa

  700

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Gertrudę i Leona Gramula, Annę i Pawła Kozub, dziadków Skupień, Gramula, Musioł i Kozub.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Antoninę, Klarę i Franciszka Rother, dziadków z obu stron i ++ z rodziny: Nocoń i Ptak.

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Annę i Gerarda Twardawa.

3

Do Mił. Bożego za + Annę Gacka i jej córkę Jadwigę, pokrewieństwo.

1630

Do Bożego Mił. za + Dominika Spiecha na pamiątkę urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800

1

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże dla Barbary z ok. 60 rocz. urodz. i potrzebne łaski dla rodziny.

2

Do Bożej Opatrz. w int. małż. Moniki i Bogumiła z ok. 20 rocz. ślubu o opiekę Matki Najśw., Boże błogosław. oraz dary Ducha św. dla Jakuba z ok. 12 rocz. urodzin.

Czwartek – 15.02.

Dzień powszedni

  700

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw., zdrowie i błogosław Boże dla Joachima z okazji 75 rocz. urodzin.

  800

1

Do Mił. Bożego za ++ ojca Tadeusza Fryśkowskiego w 20 rocz. śmierci, rodziców Zofię i Andrzeja oraz siostrę Teresę.

 

2

Do Bożego Mił. za ++ rodziców Frydę i Walentego oraz ++ krewnych z rodzin: Szulc i Cech.

 

3

Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw.. o błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łask i dla Gabrieli  z okazji urodzin i dla jej rodziny.

1800

1

Przez wstaw. MB Bolesnej w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

2

Do Bożego Mił. za ++ siostrę Mariannę i szwagra Mariana Kulasów, brata Jana Mielnickiego, rodziców Czesława i Stefanię Mielnickich.

Piątek – 16.02.

Dzień powszedni

   700

Do Mił. Bożego za ++ ojca Wiktora Jachimczyk w 3 rocz. śm., jego żonę Helenę, pokrew., dusze w cz. cierp.

   800

1

Do Mił. Bożego za ++ ciocię Marię Jordan i jej męża Henryka oraz Jana i Gertrudę Zientek.

2

Do Bożego Mił. za + mamę Helenę Krystek w 1 r. śm., ojca Tadeusza, brata Stanisława, pokrew., dusze czyść

 1630

1

Do Mił. Bożego za + Henryka Piszczek w 9 rocznicę śmierci.

2

Do Opatrz. Bożej w int. Marcela Cich z ok. 10 rocz. urodz. o opiekę Matki Najśw. i Aniołów Stróżów, dary Ducha św.  błogosław. Boże dla niego, rodziców i braci.

 1700

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + mamę Klaudię Wapińską w 13 rocz. śmierci ze wspomn. + ojca Jana Wapińskiego.

2

Do Bożego Mił. za ++ojca Emila Zaik w rocz. śmierci, mamę Stefanię, męża Piotra i teścia Gintera Skapczyk.

 1830

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych.

Sobota –17.02.

Dzień powszedni

  700

W pewnej intencji.

  800

1

Do Mił. Bożego za + Marię Kopiec w 1 rocz. śmierci i jej męża Henryka.

2

Do Bożego Mił. za ++ męża Huberta Michalskiego, jego rodziców Elżbietę i Leona

3

Do Mił. Bożego za + Joannę Winkler od Haliny i Franciszka Sordyl z Andrychowa.

 1800

1

Do Mił. Bożego za + Mariana Kasińskiego w 12 rocz. śmierci, rodziców z obu str., pokrew. i sąsiadów.

2

Do Bożego Mił. za + mamę Helenę Rusin w 11 rocz. śmierci ze wspomn. + ojca Henryka, brata Józefa, męża Józefa oraz ++ krewnych z rodzin: Rusin, Hankus, Kwitek i Nowak.

3

Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Jerzego Nowakowskiego w 30 dzień po śmierci.

Niedziela – 18.02.   

        Odpust Parafialny

 700

/Szpital/

 700

Do Mił. Bożego za ++ rodziców Dorotę i Alojzego Faber, bratową Łucję, teściów Jadwigę i Jerzego Szendzielorz, dziadków Piliwke, Faber, dusze w czyśćcu cierp.

 830

Do Mił. Bożego za + męża Henryka Joprdan w 5 rocz. śmierci, jego rodziców, teściów, pokrew. Jordan, Szendzielorz.

1000

1

Do Mił. Bożego za + mamę Bronisławę Gałat, jej męża Józefa, zięcia, rodziców i rodzeństwo.

2

Do Opatrz. Bożej w int. Adama z ok. 10 rocz. urodz. o opiekę Matki Najśw. i Aniołów Stróżów, dary Ducha św.  błogosław. Boże dla niego i rodziców.

1130

Suma Odpustowa – Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.

1630

Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Najśw.,  błogosław Boże i zdrowie dla Janusza  z ok. 50 r. urodzin, dla żony i dzieci..

1930

Do Mił. Bożego za + mamę Zofię Guziak w 4 rocz. śmierci oraz + tatę Stanisława.