<>

Wystawa jako dziękczynienie Bogu za dar życia

IMG_20160814_130403