<>

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 15.09. – 22.09.2019

Jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale to nas nie przekreśla w oczach Boga. Przyznajmy przed Stwórcą, że jesteśmy słabi, że zawiedliśmy. Odrzućmy grzech i przyjmijmy przebaczenia kochającego Ojca w niebie. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o radości, która jest konsekwencją nawrócenia. Niech ona będzie również naszym udziałem.       Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu…

INTENCJE MSZALNE 15.09. – 22.09.2019

Niedziela – 15.09. XXIV Niedziela Zwykła   700 – /Szpital/ W int. Liliany z okazji urodz. i Przemysława o błogosław. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha św.   700 – Do Mił. Bożego za ++ siostrę Teresę Nowak, ojca Jana i brata Jana Wólkiewiczów, Dominika Spiechę.   830 1 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś….

INTENCJE MSZALNE 8.09 – 15.09.2019

Niedziela – 08.09. XXIII Niedziela Zwykła   700 – /Szpital/   700 – Do Mił. Bożego za ++ Karola i Martę Płaszczyk, ich syna Rafała, synową Urszulę i wnuka Andrzeja.   830 1 Do Mił. Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Jana Jagieniak, Helenę i Piotra Marciniak, pokrew. i dusze w cz. 2 Do Opatrz….

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 8.08 – 15.09.2019

Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 01. 09 – 8.09. 2019

Dążenie do pierwszeństwa, do pochwał, do zaszczytów jest chorobą duszy. Skłonność do porównywania się z innymi albo do wybijania się kosztem drugich świadczy o tym, że nie potrafimy cieszyć się Panem, nie przyjmujemy Jego darów. Kto uczestniczy w Eucharystii z wiarą w nieskończoną i niepowtarzalną miłość Jezusa, ten nie musi już szukać gdzie indziej zaspokojenia…

INTENCJE MSZALNE 01. 09. – 08. 09. 2019

Niedziela – 01.09. XXII Niedziela Zwykła   700 – /Szpital/   700 – Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + Ewy Czerny w 11 rocznicę śmierci.   830 – Do Opatrz. Bożej w int. Działkowców R.O.DZ. „Szyb-Wschód” i R.O. DZ. „im. Ks. Dzierżona” i ich rodzin jako podziękowanie za opiekę i zebrane plony z…