<>

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 28. 04 – 5. 05. 2019

Bóg jest samą Miłością. On potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówi nam o tym śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Od początku swego istnienia Kościół ma w gruncie rzeczy jedno tylko zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie. I wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż Apostołowie, gdyż Chrystus jest realnie obecny w…

INTENCJE MSZALNE 28. 04. – 05. 05. 2019

    Niedziela – 28.04.  II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego   7:00 – /Szpital/   7:00 – Do Opatrz. Bożej przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego w int. p. Stanisławy z ok. urodzin o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Najśw.   8:30 – Do Opatrz. Bożej o błogosław. Boże, opiekę Matki Najśw., zdrowie i…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 21. 04 – 28. 04. 2019

Jezus zmartwychwstał! Ostatnie słowo należy do życia, do miłości, do Jezusa. Przez chrzest należymy do Niego, a więc nosimy w sobie Jego życie, całą Jego historię, Jego drogę. Niech każdy z nas stanie się świadkiem zmartwychwstałego Pana! Nieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie…

INTENCJE MSZALNE 21. 04. – 28. 04. 2019

Niedziela – 21.04.   Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego   700 – /Szpital/   700 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstaw. śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosław. Boże dla małż. Marzeny i Karola Gorwa z ok. 30 rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla dzieci i…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 14. 04 – 21. 04. 2019

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie duchem siły, lecz siłą Ducha. Stoimy w tłumie,…

INTENCJE MSZALNE 14. 04. – 22. 04. 2019 R.

Niedziela – 14.04.  Niedziela Palmowa Męki Pańskiej   700 – /Szpital/   700 – Do Mił. Bożego za + Ewalda Szulca w 9 rocz. śmierci, jego rodziców Gertrudę i Gerarda, brata Zygmara.   830 1 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Rity i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 7. 04 – 14. 04. 2019

Na świecie ciągle zbyt wielu jest tych, którzy potępiają, a także zbyt wielu obojętnych i pobłażliwych. I wciąż za mało jest ludzi prawdziwie miłosiernych. Jeśli zajmujesz się sądzeniem innych, to znaczy, że zapominasz o tym, iż sam jesteś grzesznikiem. Zapomniałeś, że Jezus przychodzi nie do tych, którzy potępiają, ale do tych, którzy są grzeszni. Szkoda…

INTENCJE MSZALNE 07. 04. – 14. 04. 2019 R.

Niedziela – 07.04. V Niedziela Wielkiego Postu   700 – /Szpital/   700 – Do Mił. Bożego za ++ Annę Pietraszek w 30 dzień po śmierci, jej męża Czesława i ++ z rodziny Pietraszek.   830 – Do Mił. Bożego o życie wieczne dla + męża Alfonsa Oleś i dusze w czyśćcu cierpiące. 1000 1…