<>

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 30. 09. 2018 – 7. 10. 2018

  Warto zrobić wszystko, żeby nie czynić zła i nie być powodem zgorszenia, ale przede wszystkim, żeby pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność ma czasem bardzo wysoką cenę; gdy cięcia muszą być aż tak radykalne i bolesne, że mocne Chrystusowe porównanie do odcięcia ręki czy wyłupienia oka okazuje się bardzo trafne. Wybór tego, co trudne, ze…

INTENCJE MSZALNE 30.09. – 07.10. 2018 R.

Niedziela – 30.09. XXVI Niedziela Zwykła   700 – /Szpital/ Przez wstaw. św. Michała Arch. o nawrócenie męża.   700 – Przez wstaw. śś. patronów Cyryla i Metodego w intencji Parafian.   830 – Do Mił. Bożego za + Danutę Kuklewicz w 18 rocz. śmierci i ++ z rodziny Dębowskich i Kuklewiczów. 1000 – Do…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 23. 09. 2018 – 30. 09. 2018

  Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę mądrość zstępującą z góry trzeba trwać na…

INTENCJE MSZALNE 23.09. – 30.09. 2018 R.

Niedziela – 23.09. XXV Niedziela Zwykła   700 – /Szpital/ Przez wstaw. św. o. Pio w intencji nawrócenia męża.   700 – Do Bożego Mił. o życie wieczne dla + Gabrieli Bismor, jej męża Alojzego i syna Floriana, ++ krewnych.   830 – Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 16. 09. 2018 – 23. 09. 2018

  Sam Jezus Chrystus zaprosił nas, abyśmy jako wspólnota parafialna w łączności z całym Kościołem powszechnym uroczyście święcili pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Chrystus w liturgii słowa zapyta każdego z nas: kim jestem dla ciebie, człowieku XXI wieku? Niech nasza wiara w Jezusa Chrystusa nie wyraża się w słownych deklaracjach, ale w dobrych…

INTENCJE MSZALNE 16.09. – 23.09. 2018 R.

Niedziela – 16.09. XXIV Niedziela Zwykła   700 – /Szpital/ O dary  i łaski Ducha św. dla Liliany, o wzrost w mądrości, zdrowiu i łasce u Boga i ludzi.   700 – Do Bożego Mił. za ++dziadków Zofię i Franciszka Nosiadek, Elżbietę i Tomasza Kaszek.   830 – Do Bożej Opatrz. przez wstaw. Matki Najśw….

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 9. 09. 2018 – 16. 09. 2018

  Bóg jakby ukrywa swoją sprawiedliwość, a eksponuje dobroć, sam przychodzi, by nas zbawić (por. Iz 35,4). Pochylając się nad ludzką biedą, w jakiś sposób wywyższa skrzywdzonych przez życie, pokazuje, że nie ma ludzi lepszych i gorszych. Ciągle musimy korygować nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Bezwiednie przyciąga nas uroda, ładny strój, wdzięk. Choroba, nędza materialna…

INTENCJE MSZALNE 09.09. – 16.09. 2018 R.

Niedziela – 09.09. XXIII Niedziela Zwykła   700 – /Szpital/ Do Mił. Bożego za + Annę Górką od bratanicy Joanny z Limanowej z rodziną.   700 – Do Bożego Mił. za ++ syna Piotra Skapczyk na pamiątkę urodzin i męża Gintera.   830 1 Do Mił. Bożego za + rodziców Cecylię i Emanuela Mendla, ++…