<>

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 25. 03. 2018 – 1. 04. 2018

  Oto nasz Król sprawiedliwy i zwycięski. Przez mękę i śmierć podjętą dla człowieka będzie głosił swoim braciom imię Boga. Będzie zwiastował wierność Ojca, który nie porzuci nigdy żadnego ze swoich dzieci. Król zstępujący do swoich. Blisko, najbliżej jak to możliwe. Schodzi na dno piekła, aby podnieść nas do królestwa niewypowiedzianego piękna Boga. Jego poszukiwanie…

INTENCJE MSZALNE OD 25.03. – DO 02.04. 2018 R.

Niedziela – 25.03. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej   700 – /Szpital/   700 1 Do Mił. Bożego za ++ rodziców Karola i Martę Płaszczyk w kolejną rocz. śmierci, ich syna Rafała, synową Urszulę i wnuka Andrzeja. 2 Do Mił. Bożego za + mamę Marię Śliwa w kolejną rocz. śm. ze wspomn. + ojca Józefa, dziadków…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 18. 03. 2018 – 25. 03. 2018

  Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie, gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego…

INTENCJE MSZALNE OD 18. 03. – DO 25. 03. 2018 R.

Niedziela – 18.03.           V Niedziela Wielkiego Postu   700 – /Szpital/ Do Mił. Bożego za + Jana Pienko w 1 rocz. śmierci i dusze w czyśćcu cierp.   700 – Do Mił. Bożego za ++ rodziców Marię i Mariana Knor w kolejną rocznicę śmierci.   830 – Do Mił. Bożego za + Jadwigę Mielnik…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 11. 03. 2018 – 18. 03. 2018

  Wielki Post nie jest bynajmniej czasem smutku. Jest to przede wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym życiu: do miłości Boga. Wszystkie wielkopostne praktyki pokutne o tyle mają sens, o ile służą otwarciu serca na przyjęcie darmowej miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, bez której nie jesteśmy w stanie zrobić…

INTENCJE MSZALNE OD 11.03. – DO 18.03. 2018 R.

Niedziela – 11.03.  IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare   700 – /Szpital/ Do Mił. Bożego za + Edwarda Burek w 6 rocz. śmierci.   700 – Do Mił. Bożego za + mamę Elfrydę Cupok w kolejną rocznicę śmierci ze wspomn. + jej męża Ludwika.   830 – Do Mił. Bożego o radość życia wiecznego…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 4. 03. 2018 – 11. 03. 2018

  Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w tym, co należy do Ojca. Ale to święte miejsce stało się placem targowym, pełnym małych, gorączkowo prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się dodatkiem do życia, czasem bardzo wygodnym dla pomnażania doraźnych zysków. Jeśli świętość przestanie być święta, jeśli Dekalog straci znaczenie człowiek zagubi poczucie nadprzyrodzonego celu…

INTENCJE MSZALNE OD 04.03. – DO 11.03. 2018 R.

Niedziela – 04.03. III Niedziela Wielkiego Postu     700 – /Szpital/   700 – Do Mił. Bożego za ++ rodziców Elfrydę i Antoniego Hobik, Emilię i Teofila Sosna, ++ dziadków z obu stron.   830 1 Do Mił. Bożego za + męża Mariana Majewskiego w 10 rocz. śmierci oraz ++ rodziców i teściów z…