<>

INTENCJE MSZALNE 29.01 – 5.02.2017

Niedziela – 29.01. 2017 – IV Niedziela Zwykła 700 – /Szpital/ Do MIł. Bożego za + Jadwigę Szczygło. 700 – Do Mił. Bożego za + mamę i babcię Jadwigę Szymała w rocznicę śmierci i + jej męża Ryszarda. 830 – Do Mił. Bożego za + mamę Łucję Pocztowską na pam. urodzin ze wspomn. + jej męża…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 29.01 – 5.02.2017

4 Niedziela Zwykła Każdy człowiek potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa, które ukoi jego lęk. Ten upragniony dar możemy znaleźć w imieniu Boga, który jest źródłem naszego istnienia. „Przez Niego bowiem jesteśmy” (por. 1 Kor 1,30). Utrudzeni poszukiwaniem, odarci i ubodzy, trafiamy wreszcie do domu, którym jest sam Bóg, nasze schronienie. Gdy ustaje pełne lęku zabieganie o samego…

INTENCJE MSZALNE OD 22.01 – DO 29.01.2017

Niedziela – 22.01. 2017 III Niedziela Zwykła 700 – /Szpital/ 700 – Do Mił. Bożego za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Wawrzynek w 32 rocznicę śmierci. 830 – Do Opatrz. Bożej przez wstaw. Matki Najśw. i śś. Cyryla i Metodego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 22.01 – 29.01.2017

3 Niedziela Zwykła „Pan moim światłem i zbawieniem moim” – śpiewał Izrael od pokoleń. I oto nadszedł czas, gdy proroctwa się wypełniły i „lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie”. W cudzie Wcielenia Bóg stał się człowiekiem, by tak jak my żyć i umrzeć. A przez swoje zmartwychwstanie przeprowadził nas razem z sobą do…

INTENCJE MSZALNE OD 15. 01. – DO 22. 01. 2017 R.

Niedziela – 15.01. 2017 II Niedziela Zwykła   700 – /Szpital/   700 – Do Mił. Bożego za + siostrę Blandynę Markiewka w 1 rocz. śmierci.   830 – Do Mił. Bożego za+ Stanisławę Gębicką w 5 rocz. śmierci, jej męża Stefana i syna Grzegorza. 1000 – Do Mił. Bożego za + męża Zygmunta Kozera…

Ogłoszenia duszpasterskie 15. 01. 2017 – 22.01. 2017

2 Niedziela Zwykła Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego. Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”….

Plan kolędy na 2016/2017

    Plan odwiedzin duszpasterskich 2016/2017 Piątek, 25. 11. 2016, godz. 15,3o Spółdzielcza 1 –  5 Spółdzielcza 6, 7 Spółdzielcza 14 c, b, a  i  12 a, b Sobota, 26. 11. 2016, godz. 14,3o Spółdzielcza 8, 9 Pocztowa 4,  Spółdzielcza 10 Pocztowa 1 – 11  i  8, 6, 2 Pocztowa 12 d  i  10 Niedziela, 27….

Ogłoszenia duszpasterskie 8. 01. 2017 – 15. 01. 2017

Niedziela Święto Chrztu Pańskiego Chrzest w Jordanie – to pierwsze publiczne objawienie Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech…