<>

Ogłoszenia duszpasterskie 27.03.2016 – 03.04.2016

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego Najpierw cisza sobotniego poranka, kiedy to Jezus zstępuje do otchłani, dalej wigilijne nocne czuwanie, aż po radość płynącą z paschalnego światła… Jezus zmartwychwstał! Ostatnie słowo należy do życia, do miłości, do Jezusa. Przez chrzest należymy do Niego, a więc nosimy w sobie Jego życie, całą Jego historię, Jego drogę. Niech ta…

Plan Wielkiego Tygodnia

Wielki Poniedziałek Spowiedź od 6:30 do 8:00 oraz od 16:00 do 18:00. Wielki Wtorek Spowiedź od 6:30 do 8:00 oraz od 16:00 do 18:00. Wielka Środa Spowiedź od 6:30 do 8:00 oraz od 16:00 do 18:00. Wielki Czwartek Spowiedź od 6:00 do 10:00 oraz od 15:00 do 17:00. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00….

Ogłoszenia duszpasterskie 20.03.2016 – 27.03.2016

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie „duchem siły”, lecz siłą…