<>

Ogłoszenia duszpasterskie 31.01.2016 – 07.02.2016

Niedziela IV Niedziela Zwykła W dzisiejszej liturgii słowa, chwilę po Pawłowym Hymnie o miłości, usłyszymy Jezusa przemawiającego do mieszkańców Nazaretu. Początkowo „dziwili się [oni] pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”, lecz później zaczęli o Nim powątpiewać, a nawet unieśli się gniewem i chcieli Go strącić ze skały… Można być tak blisko Boga, słyszeć Jego słowo, a jednak nie wierzyć….

Ogłoszenia duszpasterskie 24.01.2016 – 31.01.2016

Niedziela III Niedziela Zwykła W świecie rozwiniętej techniki i komputerów nierzadko patrzymy na innych jak na trybiki skomplikowanego mechanizmu i sami też jesteśmy tak postrzegani. Trybiki potrzebne, ale możliwe do zastąpienia. Inne spojrzenie proponuje św. Paweł, który mówi o Kościele jako o żywym organizmie. W Kościele – Mistycznym Ciele Chrystusa – żaden członek nie może zostać zastąpiony przez inny. Jeśli…

Ogłoszenia duszpasterskie 17.01.2016 – 24.01.2016

Niedziela II Niedziela Zwykła „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” Zróbcie, jak posłuszni słudzy z Kany Galilejskiej, a następnie radujcie się cudami, których Bóg będzie dokonywał przez swego Jednorodzonego Syna. Nie wszystkie od razu da się zauważyć – największe z nich mogą wprowadzić w błąd nasz wzrok, jak chleb i wino, które w ostatnim ziemskim cudzie Jezusa stały się Jego Ciałem…

Ogłoszenia duszpasterskie 10.01.2016 – 17.01.2016

Niedziela Święto Chrztu Pańskiego Przeżywamy dziś w liturgii Święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w szeregu ludzi grzesznych, proszących św. Jana Chrzciciela o chrzest pokuty. Ale Ojciec nazywa Go „Synem umiłowanym”, w którym ma upodobanie, a Duch Święty zstępuje na Niego i spoczywa na Nim. Poprowadzi Go na pustynię, do Galilei i Jerozolimy, na Golgotę. Ten sam Duch i teraz napełnia wodę życiodajną…