<>

Nowy proboszcz

Dziś pożegnaliśmy odchodzącego proboszcza naszej Parafii ks. Andrzeja Wieczorka. Nowy proboszcz – ks. Mirosław Pelc był kapelanem szpitalnym w Katowicach-Ochojcu i na mocy dekretu księdza Arcybiskupa  Wiktora Skworca został mianowany z dniem 1 września 2014 r. proboszczem parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Urodził się  16.10.1968 r. i  pochodzi z Rydułtów. Przyjął święcenia kapłańskie…