Liturgia Słowa
na każdy dzień


Święci Cyryl i Metody

Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości.

Bóg ustanowił swego Syna "światłością dla pogan, [aby] był zbawieniem aż po krańce ziemi". To, że nie żyjemy dalej w ciemnościach, jest także owocem wysiłku uczniów, którzy przejęli się wezwaniem: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało". Takimi misjonarzami byli pracujący w IX wieku pośród Słowian

święci Cyryl i Metody.

Adres: ul. Niepodległości 1    44-190 Knurów    woj. śląskie

Tel. 048 32-235-11-26

Nr konta     20 1240 4302 1111 0000 5271 7019

Kancelaria parafialna

czynna w:

poniedziałek, środa, czwartek: 830 - 1100

wtorek, piątek: 830 - 1100 i 1600 - 1700

ADRES: ul. Niepodległości 1; 44-190 Knurów; tel. 32-235-11-26; konto 20 1240 4302 1111 0000 5271 7019